Samband mellan benomsättningen och diabetes
Ny forskning visar att skelettets benomsättning har en betydelse i regleringen av blodsockret. Här en bild av människans skelett målad på väggen i skola i Khartoum, Sudan, den 16 april 2010. Den förklarande texten på bilden är på arabiska. (Foto: Patrick Baz/AFP)


Skelettet har en viktig betydelse i regleringen av blodsockret och kan vara den bakomliggande orsaken till diabetes hos vissa personer, anser amerikanska forskare.

Skelettet är en levande vävnad som ständigt är i en process där det bryts ner och byggs upp. En studie som gjorts på möss visade att nedbrytningen av gammalt ben för att ge plats för ny bentillväxt också hjälper till att hålla en hälsosam nivå på blodsockret. Det är hormonet osteocalcin som forskarna tror vara den viktiga länken.

Ansvarig för forskningen är Gerard Karsenty, från Columbia University Medical Center. Han tror att resultaten kan leda till
bättre läkemedel för typ 2-diabetes, rapporterar BBC.

Typ 2-diabetes är den vanligaste diabetesformen och debuterar oftast i vuxen ålder. Vid typ 2 producerar fortfarande kroppen insulin men mängden är inte tillräcklig för kroppens behov.

Gerard Karsenty har redan i tidigare studier sett att osteocalcin, som frisätts ur skelettben, kan reglera blodsockernivån.

Ämnet sätter igång produktionen av insulin i bukspottkörteln som i sin tur förbättrar möjligheten för andra celler att ta in glukos från
blodet.

Men i den senaste studien, fann han att osteocalcin bara fungerar när benet bryts ner under sin naturliga omsättning. Vid benskörhet(oestoporos) som är ett sjukligt tillstånd bryts mer ben ned än vad som byggs upp. Skelettet blir då skörare och risken benbrott ökar.

Ytterligare tester på osteocalcin och blodsockernivåerna hos en liten grupp patienter med en genetisk defekt i benomsättningen bekräftade de resultat man såg i studien av möss.

Resultaten tyder på att förändringar i skelettet kan utlösa diabetes hos vissa personer.

Även läkemedel
som kan stimulera denna koppling mellan skelettets ben och insulin kan leda till bättre behandlingar för patienter med diabetes typ 2.

En viktig slutsats av studien är att de läkemedel som används vid benskörhet kan störa denna process och leda till problem med blodsocker.

Forskarna tror att de nya upptäckterna kan ha har stor betydelse för både diabetessjuka och personer med benskörhet eftersom forskningen dels visar att osteocalcin är involverat i diabetesdebuten och dels att skelettets ben bli ett nytt mål för behandling av typ 2- diabetes eftersom det verkar bidra starkt till glukosintolerans. Dessutom kan osteocalcin användas vid behandling av typ-2 diabetes.

 

Dock varnade läkaren Victoria King, chef för Diabetes UK, nyligen för att forskningen är i ett tidigt skede.

– Vad vi vet i detta skede är att genom en ändrad livsstil såsom bibehållande av en hälsosam vikt, äta en balanserad kost och vara mer fysiskt aktiv kan bidra till att minska risken för att utveckla typ 2-diabetes, och kan också hjälpa personer som diagnostiserats med sjukdomen att hantera det mer effektivt, sade King till BBC.