Samband finns mellan hög födelsevikt och framtida fetma
Hög födelsevikt ökar risken för att bli överviktig i vuxen ålder. Men även i nästa generation ökar risken för övervikt och fetma. (Foto: AFP/DPA Waltraud Grubitzsh)


Barn med hög födelsevikt löper större risk för att utveckla fetma som vuxna, visar en studie vid Karolinska institutet och Uppsala Universitet.

Studien som bygger på data om drygt 160 000 mammor och deras förstfödda barn mellan 1973 och 2006, visar att barn som föds med hög födelsevikt riskerar att bli överviktiga även som vuxna, skriver Upsala Nya Tidning.

Studien visar även att risken för att få ett barn med hög födelsevikt var närmare 14 gånger högre för överviktiga kvinnor som själva haft hög födelsevikt jämfört med normalviktiga kvinnor som haft normal födelsevikt.

– Miljöpåverkan redan i livmodern till följd av att mamman är fet driver upp födelsevikten och bidrar till att skapa ett slags ond cirkel där fetma överförs från generation till generation, säger Sven Cnattingiu, professor vid enheten för klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet.

Övervikt och fetma är ett ökande folkhälsoproblem och barn som är ”stora för tiden”, det vill säga att de väger över 4.5 kilo efter normallång graviditet, löper förhöjd risk att skadas i slutet av graviditeten, i samband med förlossningen eller kort tid efter förlossningen. I värsta fall kan det leda till att barnet dör.

– Att motverka att barn föds stora för tiden är därför viktigt såväl på kort sikt för att minska risken för ohälsa hos det nyfödda barnet och för att på lång sikt få bukt med den världsomspännande fetmaepidemin, säger Sven Cnattingiu.

Studien har publicerats i facktidskriften International Journal of Obesity.