Saltkraft Norges lösning på energifrågan
Den norska kronprinsessan Mette-Marit invigde världens första saltkraftverk den 24 november. Här visas prinsessan och energiminister Terje Riis-Johansen runt i anläggningen av Statkrafts styrelseordförande Arvid Grundekjoen. (Foto: Cornelius Poppe /AFP Photo / Scanpix)


I Norge har man hopp om framtiden när det gäller energibehovet. Under tolv år har det norska företaget Statkraft forskat kring ny teknologi och är nu säker på att framtiden finns där, i saltet. Den norska kronprinsessan Mette-Marit invigde världens första saltkraftprototyp i Tofte utanför Oslo på tisdagen, 24 november.

Den nya teknologin som Statkraft använder är en metod där elektricitet genereras när saltvatten från havet blandas med sötvatten från en flod. Om detta säger Statkrafts koncernchef Bård Mikkelsen i ett pressmeddelande:
– Det visar att lösningarna på klimatutmaningarna kan ligga närmre i tiden än vi tidigare trott, vilket ger oss ett stort framtidshopp.

Statkraft ägs av norska staten och forskarna tror att hälften av EU:s energibehov skulle kunna täckas av saltkraften som är förnyelsebar och utsläppsfri. Företaget anser att saltkraften avsevärt kommer att bidra till den internationella miljövänliga kraftproduktionen eftersom saltkraftverk i princip kan byggas överallt där sötvatten rinner ut i havet.

”Tekniken ger varken upphov till buller eller föroreningar och kan integreras i befintliga industriområden, som till exempel i källaren på en industrilokal” skriver företaget på sin sajt.

På Statkrafts sajt kan man också läsa hur saltkraften fungerar. Saltvattnen och sötvattnet leds in på var sin sida om ett membran. Då uppstår fenomenet osmos som drar sötvattnet genom membranet över till saltvattensidan, medan saltet stoppas. Ett tryck uppstår på saltvattensidan som används för att driva en turbin. Trycket är på 12 bar, vilket motsvarar en fors på 120 meter.

Prototypen kommer att köras i 2-3 år. Företaget har ambitionen att kunna bygga ett fullskaligt saltkraftverk år 2015.