Sälpest bekräftad på Anholt
På bilden finns döda sälar på ön Anholt i Danmark. Proven visar att sälen drabbats av en epidemi. (Foto: AFP/Scanpix Danmark/Morten Abildstrom)


Det 40-talet knubbsälar som nyligen dog på den danska ön Anholt i Kattegatt hade drabbats av sälpest. Det finns risk att även Hallandskusten drabbats då smittan sprids mycket snabbt, meddelar länsstyrelsen i Halland.

Danska virologer har bekräftat att det var viruset Phocine distemper virus som slog till igen. Samma virus dödade sälar i västerhavet 1988 och 2002.

Hallands Väderö och Varbergskusten har undersökts av personal från Naturhistoriska museet. De har ännu inte funnit några tecken på att sälpesten drabbat svenska sälar.

De som stöter på en död säl uppmanas att inte röra djuret, även om det inte ska finnas någon risk att smittan sprids till människor. Hundar bör hållas kopplade så att de inte kommer i kontakt med döda djur.

Den som hittar döda sälar längs kusten ska i första hand kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller Informationscentralen för Västerhavet, 031-60 50 00.