Salmonella funnen i svensk kyckling


Åtta gårdar i Skåne, Blekinge och Kalmar, med bestånd av slaktkycklingar har stängts av på grund av salmonellasmitta.

Salmonellasmittan upptäcktes vid en rutinprovtagning. Efterforskningar pågår för att fastställa om fler gårdar har smittats. För att hitta smittkällan undersöks foder och fodertillverkare och vilken som är ursprungsanläggningen. Samtliga gårdar är avspärrade och avlivning av kycklingarna pågår liksom sanering.

Inga kycklingar med smitta ska ha gått till slakt och därmed inte ut till handeln, enligt Jordbruksverket.