Sällsynta jordartsmetaller smugglas ut ur Kina


Kinesiska affärsmän som sysslar med sällsynta jordartsmetaller har avslöjat att den mängd som smugglas ut ur Kina kan vara såpass hög som 40 procent av den legala exportkvoten.

Kina, som har 95 procent av världens produktion av sällsynta jordartsmetaller, började begränsa exporten 2006, enligt utsago av miljöskäl och på grund av nationell säkerhet. Exportkvoten för 2010 är 30 000 ton, enligt Kinas handelsministerium. Det är nästan 20 000 ton mindre än förra året.

Dessa element, bland annat cerium, neodym, lantan och skandium, har blivit allt viktigare för produktion av renare och mer energieffektiva teknologier, men är svåra att utvinna i mängder som är lönsamma.

Priserna fortsätter att gå upp på grund av Kinas exportnedskärningar. Efter att den nya kvoten meddelades steg priserna på låghaltigt lantan och cerium med mellan 25 och 30 dollar per kilo.

Nyligen berättade en källa inom jordartsmetallindustrin för China Business om hur exporten ser ut.

– Den lagliga exportkvoten 2009 var 50 000 ton. Dessutom smugglades mer än 20 000 ton ut ur landet, alltså omkring 40 procent av den legala exporten.

En säljare inom branschen som vill vara anonym uttalade sig också i frågan i National Business Daily.

– När priserna stiger såhär fort börjar den som har smugglingserfarenhet fundera på att ge sig in i leken.

Kinesisk media har rapporterat om många smugglingsfall med sällsynta jordartsmetaller. Tullen grep ett par i Qingdao som hjälpte en affärsman i Zhuhai att maskera 4 000 ton sällsynta jordartsmetaller som järnoxid och smuggla det utomlands.

De här metallerna kallas ofta högteknologins vitaminer eftersom många moderna apparater inte fungerar utan dem.

Kina kontrollerar 37 procent av världens reserver av sällsynta jordartsmetaller och USA kontrollerar 15 procent. Fram till slutet av 1980-talet var USA ledande, men runt millennieskiftet tog Kina över den globala marknaden eftersom deras kostnader för utvinning och miljöåtgärder var så låga.

Japan, som är en ledande elektronikproducent, importerar 97 procent av sina jordartsmetaller från Kina. Efter båt kollision i september fryste Kina exporten till Japan.

Internationella grupper är oroade över att Kina kan komma att använda dessa viktiga råmaterial som ett strategiskt verktyg eller ett trumfkort i diplomatiska förhandlingar.

Sedan Kina började begränsa exporten har både USA, EU och nyligen även Japan bett dem öka den igen.

1992, när Kinas dåvarande ledare Deng Xiaoping besökte södra Kina för att göra reklam för sina politiska reformer kommenterade han:

– Mellanöstern har olja, Kina har sällsynta jordartsmetaller.

I september i år stod att läsa i en osignerad artikel i den kinesiska regimens tidning Folkets Dagblad: ”Kina är världens ledande producent, konsument och exportör av sällsynta jordartsmetaller. Således borde man också vara den dominerande rösten inom det här området.”

I en liknande artikel i China Business Times samma månad kallade en anonym artikelförfattare de sällsynta jordartsmetallerna för ett ”kraftfullt kort som Kina kan spela ut i framtida förhandlingar med omvärlden”.

Om priserna på sällsynta jordartsmetaller ökar ytterligare kan teknik för renare energi komma att bli för dyr och svårproducerad i resten av världen.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44412/