Saknad efter möte med Europaparlamentets vice ordförande
Cao Dong och hans fru, Yang Xiaojing (Foto: Epoch Times)


Falun Gong-utövaren Cao Dong är saknad sedan han träffade Europaparlamentets vice ordförande Edward McMillan-Scott under dennes Kinaresa för drygt två månader sen. Vistelseorten förblir okänd.

Det rapporterades på Minghui.net att två Falun Gong.utövare, Cao Dong och Niu Jin, interjuades den 21 maj av Edward Mcmillan-Scott i Peking angående kommunistregimens förföljelse av Falun Gong och i synnerhet om organstölder från levande Falun Gong-utövare. Samma dag försvann Cao Dong.

Scott publicerade senare en redogörelse för sina upplevelser och känslor under resan till Peking. Han sade att han fann att kommunistregimen ”förblir ett brutalt, godtyckligt och paranoidiskt system” och krävde ett slut på förföljelsen.

Den 26 maj sökte fem män och en kvinna i civila kläder igenom Caos hus och konfiskerade hans personliga ägodelar. De informerade inte Caos familj, vilket lagen kräver, visade inga identifikationshandlingar och gav inget kvitto på den konfiskerade egendomen.

En källa uppgav att Cao hade bortförts och hölls inspärrad av poliser från Nationella säkerhetsbyrån. Minghui.net fördömde den kinsesiska kommunistregimen för att de brutit mot lagen, eftersom man i Fastlandskina skriftligen måste informera den gripnes familj inom 24 timmar om vad han anklagas för och när och var han greps. Anhållningsperioden kan inte enligt lag överskrida en månad, då blir det ett illegalt kvarhållande.

Drygt två månader har gått och Cao är fortfarande inspärrad. Ingen information har givits till Caos familj. När hans familj frågade 610-byrån, den Allmänna säkerhetsbyrån och den Nationella säkerhetsbyråns system om var Cao befann sig vägrade alla att förklara varför han arresterats och var han befann sig. De hävdade till och med att det inte var deras ansvarsområde att lämna ut denna information.

Caos svärföräldrar har varit mycket oroliga. Hans svärfar fick allvarlig tinnitus två dagar efter gripandet. Läkarens diagnos var att det orsakats av allvarlig mental påfrestning och inte kunde behandlas. Caos föräldrar bor i Gansu-provinsen med sin unga dotter. Hans far har en allvarlig hjärtåkomma som orsakats av den tidigare förföljelsen av Cao och hans fru. Ingen vågar berätta för dem att Cao arresterats, av rädsla för att fadern inte ska överleva de dåliga nyheterna.

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-1/44464.html