Säkerhetspolis hoppar av partiet
“Träd ur det Kinesiska kommunistpartiet” uppmanar de kinesiska tecknen. (Foto: Epoch Times)


I Kina har säkerhetspoliser och andra nyligen uttalat att de är oroliga för landets situation och därför känner behov av att träda ur det Kinesiska kommunistpartiet.

– I och med Bo Xilais fall känner jag hela tiden oro för en kommande katastrof. Han är den mest korrupta tjänstemannen bland partiledningen, och hans fall innebär definitivt slutet för partiet, sade en polisman från Peking som redan anonymt hoppat av partiet.

– De ohyggliga brott som begåtts av byrån för offentlig säkerhet [Kinas polis] är ofattbara. Att bryta mot lagar man är satt att upprätthålla, är en handling som endast kan straffas med döden. Men jag tror att rättvisa kommer skipas över både gott och ont i slutänden. Så jag hoppas på att himlen kommer att skydda oss som har trätt ur partiet.

Lee, en volontär som hjälper människor att träda ur partiet, berättade hur hon hjälpte en tjänsteman från ”610-byrån” att lämna partiet. 610-byrån är ett hemligt partiorgan som den kinesiska regimen skapat för att förfölja Falun Gong-utövare. 

I början var tjänstemannen rasande när han pratade med Lee. Men när de hade pratat i 40 minuter hade han ändrat tonen och gav henne sin frus namn och 15 andra personers. Han bad Lee hjälpa dem alla att träda ur partiet. 

Två polischefer trädde också ur partiet efter att ha pratat med Lee. Båda två gav henne omkring 40 namn på vänner och släktingar som varit medlemmar i partiet, ungdomsbrigaden eller militären, och bad henne hjälpa dem att också träda ur. En av cheferna berättade till och med för Lee om sina tidigare problem med alkohol, kedjerökning och sexberoende.

Enligt en polis i Peking, känner sig alla i hans poliskår, inklusive polischefen och partisekreteraren väldigt ängsliga på grund av Kinas nuvarande politiska situation.

Själv oroar han sig över att Kinas ledare en dag kanske slutar upp med att förfölja Falun Gong och deklarerar att utövarna är oskyldiga. Hur kan han då, med gott samvete, stå för sina handlingar som bidrog till förföljelsen?

Han har bestämt sig för att sluta förfölja Falun Gong. 

– Om jag får order om att jaga Falun Gong-utövare på natten, så kommer jag att hitta ett sätta att komma undan. Om någon anmäler en utövare till mig, så kommer jag att ignorera det. sade han.

Många av Kinas poliser har sökt upp volontärer från tuidangrörelsen (som hjälper folk att träda ut ur partiet) för att be dem om hjälp att hoppa av partiet. På vissa platser har hela byar och företag trätt ur partiet. 

Zheng Yang, också en volontär i tuidangrörelsen, hjälpte nyligen partisekreteraren från ett stort statligt företag att hoppa av. 

Partisekreteraren sade att han känner på sig att en revolution är under uppsegling i Kina. 

– Det kommer att bli som i Sovjet och [regimens] sammanbrott kommer att bli oundvikligt.

– Korruptionen inom kommunistpartiet är inte något som man kan ta itu med i en handvändning. Vanliga människor är mycket kritiska mot partiet, men det finns inte något sätt för dem att framföra kritiken. 

– Partiets korruption är något som alla vanliga människor känner till, framför allt efter massakern på Himmelska fridens torg 1989. Men de pratar egentligen inte om det, eftersom ingenting kommer att hända, även om de gör det, sade partisekreteraren. 

Enligt honom har Kina hamnat i en dålig ekonomisk situation. 

– Saker och ting blir bara värre och värre. Även fast Hu Jintao och Wen Jiabao avgår, så kommer de att lämna Xi Jinping i en svår ställning som ledare, framför allt om de gör det i år, med tanke på Kinas dåliga ekonomiska situation. 

– Många företag har sänkt sina anställdas löner med 30 procent och dragit in de anställdas förmåner. Det är mycket dålig stämning i landet, men alla måste ändå jobba. 

Han känner att stora förändringar komma att äga rum i Kina, inklusive partiets fall. 

Över 118 miljoner kineser har deklarerat sina utträden ur partiet och dess underorganisationer sedan 2004. 

Redaktörens anmärkning: Den här artikeln återger uttalanden från kineser som träder ur partiet och dess underorganisationer. 

Uttalanden som de här publiceras på den kinesiska versionen av Epoch Times, Dajiyuan. Rörelsen, att träda ur partiet, som kallas ”Tuidang” på kinesiska, började i slutet av 2004, kort efter att Epoch Times publicerade ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”. Ledarartiklarna ger läsaren en ocensurerad bild av partiets natur och historia. Uttalandena erbjuder sällsynta och personliga glimtar av historien som håller på att skrivas: det kinesiska folket vänder ryggen åt kommunistpartiet, väljer samvetet framför fördelarna och bereder en fridfull väg för ett framtida Kina utan partiets styre. 

Översatt från engelska