Säkerhetsfrågor blir hot för människors privatliv
En mängd TV-monitorer visar bilder från några av Londons många bevakningskameror. Storbritanniens övervakningssystem antas vara ett av världens största. (Daniel Berehulak/Getty Images)


Efter 11 september-tragedin har invånare i många länder upplevt att privatlivet har mötts av inskränkningar genom omfattande säkerhetsåtgärder.

I syfte att avvärja terroristattacker, skydda sina gränser och stoppa möjliga terrorister, har regeringar introducerat nya lagar och övervakningstekniker. USA och Storbritannien har gått längst.

Kanada har ett av världens bästa skydd för invånarnas privatliv, men detta förväntas komma under ytterligare begränsning under 2008.

I slutet av förra året varnade Kanadas ”kommissionär för privatlivet” Jennifer Stoddart för att det kommande året kommer att bli ”ännu ett utmanande år” för människors privatliv i Kanada.

– Ökade nationella säkerhetsåtgärder, växande aptit för att göra affärer med personlig information och tekniska vinningar är potentiella – och växande – hot mot privatlivets rättigheter och skydd, sade Stoddart nyligen i ett uttalande.

Några dagar efter Stoddarts varning utgav den Londonbaserade ”Privacy International” en rapport som säger att parlament över hela världen under senare år har antagit lagar som ”avser att fullständigt utöka regeringars möjligheter att sträcka sig in i nästan alla invånares privatliv.”

Rapporten, som graderade förutsättningarna för privatliv i 47 länder, rankade Kanada, Rumänien och Grekland högst, och Kina, Ryssland och Malaysia lägst. Storbritannien och USA hamnade tillsammans med Kina, Ryssland och Singapore i den ”svarta” kategorin som innebär endemisk övervakning.

Enligt rapporten återspeglar det här en allmänt försämrat skydd för privatlivet över hela världen. Förändringarna snabbas upp av fantasier och bekymmer vid gränskontrollerna, vilket har sporrat länder att ”införa databaser, system för identitetskontroller och fingeravtryck, ofta utan hänsyn tagen till sina respektive invånares privatliv.”

– Det är mycket svårt att ha den högsta nivån av privatlivsskydd när staten eller regeringen vill ha personlig information i säkerhetssyften, säger Janina Kon, professor vid University of Torontos Sauder School of Business och chef för ”Freedom of Information and Protection of Privacy Section of the Canadian Bar Association”.

Det som gör Kanada överlägset de andra länderna i att säkra invånarnas privatliv gentemot regeringens intrång, menar Kon, är lagstiftning med ”en mycket detaljerad struktur”, både på federal och provinsnivå.

I provinserna Brittish Columbia, Alberta och Quebec finns dessutom lagar om hur företag får använda informationen de samlar om individer. Det är emellertid ett flöde av kanadensisk information som passerar landsgränserna, säger Kon, där det privata inte är i närheten av något skydd.

Medan det finns starka privatlivslagar i några delstater i USA, till exempel Kalifornien, så innebär den amerikanska vittomfattande ”Patriot Act”, som introducerades efter 11 september-attentatet, något som sätter all annan lagstiftning ur funktion, den står över den.

– Vi delar en landsgräns så den politiska pressen är hård, säger Kon. Hon kan däremot inte se att en så pass svepande lag någonsin skulle kunna stiftas i Kanada. I Kanada finns inte alls samma allmänna stöd för att offra rätten till privatliv i säkerhetssyften och regeringen vet om detta så jag tror att det finns annan kontroll i Kanada.Storbritannien håller snabbt på att bli ett ”övervakningssamhälle” där kameror, kreditkortsdata, resehandlingar etc. används för att kontrollera människors liv, minut för minut. (AFP PHOTO/HERWIG VERGULT/BELGA)

Rapporten från Privacy International kritiserar bland annat Storbritanniens planer på att introducera ett ID-system som kommer att vara ”världens mest inkräktande”, de allestädes närvarande övervakningskamerorna och för bristen på ansvarsskyldighet.

Rapporten säger att 2007 års rankning visar på en ökad trend bland regeringar att samla kommunikations-, geografisk- och ekonomisk information från alla medborgare.

– Det här leder till slutsatsen att alla invånare, oavsett status, är misstänkta.

Ian Kerr, forskningschef i etik, lag och teknologi på Ottawas juridiska fakultet i Kanada, säger att oron över privatlivets sönderfall ökar med utvecklandet av datasystem och informationsbanker.

När det gäller statssäkerhet kan händelser som ”elfte september” göra att informationen i liknande informationsdatabaser blir tillgänglig och används i andra syften än för vilka de samlades in.

– Det är definitivt så att vi lever i vad som nu ses som ett riskbaserat samhälle där vi inordnar samhälsstrukturen kring risker, och därför är den dominerande retoriken sådan att det ofta sägs att säkerheten går före privatlivet, säger Kerr.

För närvarande ser Kanadas regering över nya lagar som ska stadsfästa den europeiska konventionen om cyberkriminalitet, vilken kan sätta privatlivet på spel, säger Kerr.

En av lagarna ”som nästan säkert kommer att föreslås” skulle bemyndiga alla telekommunikationsbolag att bygga in möjligheter till avlyssning, en ”bakdörr,” i sin teknologi för att öka möjligheterna till lagstadgad övervakning i syfte att samla information i en undersökning, säger han.

Det här skulle, under vissa omständigheter, göra det möjligt för polisen att övervaka internetkommunikation. Sådan lagstiftning skulle även ge polisen makt att beordra internetföretag att överlämna en persons namn och adress utan domstolsbeslut.

Den brittiska regeringen ser även över nya lagar om copyright. Ett förslag som möjligen är under övervägande, säger Kerr, skulle skydda ”kopieringsteknologi” som företag använder för att förebygga att deras produkt kopieras, men skulle inte innefatta något inbyggt skydd för människors privatliv.

– Går de vidare med den här inställningen skulle det leda till en annan slags söndervittring av lagar som värnar om privatlivet.

Privacy International, som benämner privatlivet som en mänsklig rättighet, säger att bland annat tekniska framgångar och informationsglobalisering har skapat ”övervakningssamhällen som när en fientlig miljö för privatlivet.”

– Det råder inga tvivel om att det förekommer alla tänkbara former av övervakning, säger Kerr. Det finns alla möjliga sätt att insamla information och för tillfället är lagarna otydliga gällande vad som är lagligt och vad som är olagligt, så man kan föreställa sig att privata företag kommer att dra det till sin spets.