Sahlin räds inte höjda skatter
Mona Sahlin tycker det är för tidigt att redan nu fastställa den politik socialdemokraterna ska till val på om tre och ett halvt år. (Foto: Sören Andersson/AFP/Arkiv)


Förmögenhetsskatten och fastighetsskatten kommer tillbaka i nya former om socialdemokraterna återtar makten.
Det säger Mona Sahlin i en TT-intervju. Mer osäkert är vad som händer med de skatter som sänkts för löntagarna.

– Jobbavdraget har sin alldeles särskilda svårighet, medan förmögenhetsskatten och fastighetsskatten är betydligt mer ideologiskt riktiga och möjliga att förändra, säger socialdemokraternas nya partiledare.

Jobbavdraget har redan sänkt skatten med 40 miljarder. Nästa år väntar ytterligare en sänkning och det kan bli ett tredje steg före nästa val.

– Vad vi ska göra med jobbavdraget kräver mer tänkande, säger Sahlin, som tycker att det är ett stort problem att pensionärer inte får del av det.

– I min tankevärld är pension uppskjuten lön och jag tycker att det är djupt orättfärdigt att göra skillnad på inkomster.
Mona Sahlin är säker på att det går att gå till val på höjda skatter.

– Det är jag övertygad om att man kan. För att höja skatter betyder också att man förändrar fördelningen mellan fattig och rik. Och det tror jag sitter ganska djupt hos många väljare, att politik är också till för att göra klyftorna i samhället mindre. Mycket av väljarnas ilska mot regeringen handlar om att det inte alltid är populärt att sänka skatterna, säger hon.

Två löften

Sahlin tar emot i Göran Perssons gamla rum. De nya möblerna, som ska gå i rosa, har inte anlänt, men hon har slängt ut Perssons gamla tunga skinnmöbler, lånat en röd soffa och några stolar. På golvet står ett antal tavlor som ska upp på väggarna. Hon är irriterad på att socialdemokraterna avkrävs besked om återställare ”som om vi är en regering in spe”.

– Så är det inte. Vi förlorade valet så att det bara stänkte om det, säger hon.

– Jag är lite trött och sur på att alla frågeställningar handlar om vad vi ska göra om tre och ett halvt år.

Hon pekar på att stora djupgående förändringar sker och att socialdemokraterna måste förhålla sig till dem.

– Att vara mot principiellt är en sak, att lägga skarpa förslag är något annat, säger hon.

Hittills har hon bara kommit med två löften – att återinföra stopplagen som förhindrar utförsäljning av sjukhus och att a-kassan ska bli 80 procent igen.

– Vi talar om 80-80, säger Sahlin och menar med det att 80 procent ska få 80 procent av lönen vid arbetslöshet.

Var femte utan a-kassa

Socialdemokraterna räknar med att det kostar runt 14 miljarder att höja ersättningen och sänka avgifterna till a-kassan, vilket måste finansieras på något sätt. Sedan avgifterna höjdes och ersättningen sänktes har 280 000 lämnat a-kassan. Sammanlagt står därmed 900 000 av de totalt 4,5 miljonerna i arbetskraften utanför a-kassan. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins svar på det problemet är att skapa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det är en modell som Sahlin inte tror på.

– Jag är djupt skeptiskt till det. Vi kommer att arbeta emot det så mycket det bara går, säger hon.

TT: Hur ska de som står utanför komma med?

– Svaret måste vara dels hur bra och stark a-kassan är, dels hur vi tillsammans med fackföreningsrörelsen lyckas motivera varför ett medlemskap är så väsentligt. Vi har de här åren på oss att bygga upp ett trovärdigt alternativ, säger hon.

Lillemor Idling/TT Maria Davidsson/TT