Saffranrevolutionen fortsätter
Buddhistiska nunnor skyddar sig mot solen med ett parasoll när de går längs en gata i Rangoon den 10 maj 2010. (Foto: AFP/Getty Images)


I sommar blir det tre år sedan världen första gången såg den utsmugglade filmen tagen med mobiltelefon på den burmesiska juntans våldsamma attacker mot landets buddhistmunkar. Sedan 2007 har Burmas munkar mött fortlöpande övergrepp och sträng övervakning från landets militärstyre.

– Man bevakar mig hela tiden, sade en munk 2009 i en rapport från Human Rights Watch.

– Jag anses vara en organisatör. Mellan kl 12 och 14 får jag lov att gå ut ur klostret. Men då följer någon efter mig. Jag var tvungen att skaka av mig den som skuggar mig för att kunna komma till det här mötet i dag. Jag är inte rädd, inte för egen del. Jag är inte rädd för att berätta för utländska journalister vad som hände. Och jag är beredd att marschera igen när tillfälle ges, sade munken.

Under 2007 började tiotusentals munkar marschera för att protestera mot dåliga levnadsförhållanden i Burma.

Munkarna blev skjutna, slagna och ett stort antal greps. De munkar som blev kvar i landet efter våldsamheterna hålls fortfarande fängslade, torteras och tvingas att utföra hårt arbete. Juntans förtryck av medierna har gjort det svårt för världen att få full kännedom om illdåden.

Andra munkar har gått under jorden och en del har flytt från Burma. I mars rapporterade Reuters att de flesta munkarna som fick asyl i USA och som slutat vara munkar, har upplevt att det är för svårt för dem att försörja sig.

En del munkar är dock fortfarande aktiva. I kölvattnet av revolutionen bildade en grupp högre munkar Alla burmesiska munkars allians (ABMA), och två andra ledande munkar grundade Internationella burmesiska munkorganisationen (IBMO). Båda organisationerna stödjer munkarna i och utanför Burma när de fortsätter att kämpa för grundläggande rättigheter.

IBMO:s hemsida påminner läsarna om att Buddha föreskrev tio regler för kungar. Dessa regler innefattar bland annat givande av allmosor, ansvarsfullhet, rättvisa, godhet och uthållighet. I århundraden har burmesiska kungar följt dessa regler. Även efter allt som har hänt dem håller munkarna fortfarande hoppet uppe och längtar efter den dag då Burmas härskare återigen kommer att följa dessa principer.

Buddhismen är Burmas största religion och av en befolkning på 54 miljoner uppskattas det att det finns mellan 300 000 och 400 000 munkar och cirka 50 000 nunnor, enligt vad Human Rights Watch uppger.

Burmas munkar har historiskt sett spelat en aktiv roll i både det andliga och världsliga samhället.

Med stöd av beskyddande kungar och vanligt folk, var de buddhistiska Sangha (munkorden), ansvariga för utbildning, årliga festivaler, givande av offergåvor (för att förtjäna dygd) och inrättande av unga noviser.

”Alla andra kommunala aktiviteter i byn kretsade kring klostret”, enligt Human Rights Watch rapport som sade att kungar alltid sökte samförstånd med Sangha, och på senare tid gjorde även politiska ledare på så sätt, inklusive tidigare oppositionsledaren och Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35878/