Saddam-åklagare yrkar på dödsstraff


Chefsåklagaren i rättegången mot Saddam Hussein krävde i dag dödsstraff mot exdiktatorn och sju av hans medåtalade.

Åklagarsidan höll sitt slutanförande i rättegången som handlar om tortyr och mord på 148 bybor i byn Dujail efter ett misslyckat attentat mot Saddam 1982.

Åklagaren krävde dödsstraff även för Saddams halvvbror Barzan al-Tikriti och förre vicepresidenten Taha Yassin Ramadan.

Även förre chefen för den irakiska revolutionsdomstolen, Awad Hamid al-Bander, och fyra lokala representanter för Baath-partiet riskerar avrättning genom hängning om de befinns skyldiga till medverkan i massakern i Dujail.

– Åklagarsidan kräver att domstolen utdömer hårdast möjliga straff för dessa svarande som spritt förgängelse över världen och inte ens låtit träden undgå deras förtryck, så vi kräver att domstolen avkunnar dödsdomar, yrkade chefsåklagaren Jafar al-Mussawi.

Rättegången är ajournerad till den 10 juli då försvarssidan ska hålla sitt slutanförande.