Sabuni vill ge föräldralediga mer
Nyamko Sabuni (Foto: Leif R Jansson)


Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vill slopa taket i föräldraförsäkringen. Men socialminister Göran Hägglund (kd) håller inte med.

-Det är inget som över huvud taget tagits upp i regeringen. Vi har en familjepolitisk överenskommelse med fyra delar och det är den som ska genomföras. Att ta bort taket skulle bara gynna dem med de allra högsta inkomsterna och det tror jag inte folk skulle uppfatta som ett bra sätt att använda statens resurser på, säger han till TT.

Socialdemokraternas vice ordförande i socialförsäkringsutskottet Tomas Eneroth tycker att det är betecknande att socialministern tar avstånd från Nyamko Sabunis idéer.

-Det visar ju tydligt vilken splittring det finns mellan folkpartiet och kristdemokraterna. Förvirringen inom familjepolitiken är fortsatt total, säger han till TT.

-Vårdnadsbidraget har blivit en kvarnsten runt folkpartiets hals. Man ska komma ihåg att folkpartiledaren Lars Leijonborg i Bankeryd motsatte sig att sänka taket i sjukförsäkringen, vilket han fick vika sig för. Nu tar man i stället upp en annan takdiskussion, säger Eneroth.

För socialdemokraterna är det inte aktuellt att ta bort taket i föräldraförsäkringen, snarare handlar det om att återställa de försämringar som den borgerliga regeringen gjort i försäkringen, till exempel för tillfällig föräldrapenning, framhåller han.

Nyamko Sabuni säger att idén om att slopa taket är hennes egna tankar.

-Det är intressant att se vad det skulle kosta. Vi har redan höjt taket rejält och det är inte så värst många människor kvar, men jag tror att det är människor som skulle kunna fungera som trendsättare, säger hon till TT.

TT:Men om man tar bort taket helt skulle personer som tjänar en miljon kronor i månaden få 800 000 kronor för att stanna hemma med sina barn.

-Man kan alltid diskutera var gränsen går. Flertalet tjänar inte en miljon kronor i månaden och det kanske inte är de personerna som ändå skulle stanna hemma med sina barn, säger jämställdhetsministern.

Sabuni har inte diskuterat frågan med socialminister Göran Hägglund, som ansvarar för familjepolitiken.

-Men alla inser att vi måste tänka vidare hur vi vill utveckla politiken inom alla områden. Jag vill inte påstå att det finns utrymme inom den här mandatperioden.

De borgerliga partierna har kommit överens om fyra förslag inom familjepolitiken, kommunalt vårdnadsbidrag, jämställdhetsbonus, höjd kvalitet inom barnomsorgen och en barnomsorgspeng. Däremot har det rått oenighet om ifall alla förslag måste komma samtidigt. Kristdemokraterna anser inte att det ingår i överenskommelsen och vill starta med vårdnadsbidraget. De övriga tre anser att allt måste komma på en gång.

Men Nyamko Sabuni tror inte att hennes idéer om ytterligare åtgärder försvårar de förhandlingarna.

-Nej, det är klart nu att det ska ske samtidigt, säger hon.