S-regeringen anmäls för flodvågsmejl


Tsunamikatastrofen blir ännu en gång en fråga för riksdagens konstitutionsutskott (KU). På lördagen anmälde KU-ledamoten Ingvar Svensson (kd) den förra regeringen, uppger Sveriges Televisions Rapport.

När KU förra året begärde att få ta del av regeringskansliets mejltrafik under annandag jul 2004, var beskedet att e-posten gallrats bort. Nu har det blivit känt att säkerhetskopior av trafiken finns kvar, vilket minst fyra höga tjänstemän vid regeringskansliet vetat om.

Svensson vill därför ha klarlagt vem som är ansvarig för att KU inte fick tillgång till den aktuella mejltrafiken.

Enligt Katastrofkommissionens ordförande Johan Hirschfeldt finns det 119 band med säkerhetskopior som täcker perioden 21 december 2004 till 14 januari 2005. Materialet innehåller information som är läsbar, uppgav Hirschfeldt till TV 4:s Nyheterna på fredagen.

Banden med säkerhetskopior har sedan februari eller mars 2005 förvarats i ett kassaskåp i en kulvert under regeringskansliets källare.