S och regering överens om EU-fördrag
Den nya regeringen kommer bra överrens med Mona Sahlin. (Foto: AFP/ Sven Nackstrand)


Statsminister Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin är överens om hur EU:s nya fördrag ska se ut.

Om de får bestämma ska hymn och fana bort och klimat och miljö in.

-Men det kanske viktigaste är att inget förändras som förhindrar eller försvårar en utvidgning i framtiden, säger Mona Sahlin efter att ha träffat de fyra borgerliga partiledarna för att diskutera den svenska linjen i förhandlingarna om ett nytt EU-fördrag.

Det förslag till ny konstitution som togs fram 2004 förpassades snabbt till frysboxen sedan fransmän och holländare röstat nej i folkomröstningar 2005.

Nu försöker EU:s nuvarande ordförandeland Tyskland att tina upp förslaget och samtidigt rädda kvar så mycket som möjligt av de ursprungliga tankarna. Men det talas inte längre om en ny konstitution.

Tilläggsfördrag

I stället ska de 27 medlemsländerna enas om ett mindre ambitiöst tilläggsfördrag. Till exempel försvinner förslagen om en gemensam hymn och flagga, något som varken regering eller Sahlin sörjer.

-Det leder tanken till en superstat, som kritikerna säger är fel, säger Sahlin.

Hon tycker, precis som de borgerliga partiledarna, att EU nu ska passa på att ta in konkreta skrivningar om klimatet och miljön.

Fredrik Reinfeldt sade efter en frågestund i riksdagen att regeringen är vaksam på att det inte förs in begrepp som absorptionskapacitet, som utvidgningskritiska länder kan använda för att hindra att fler länder blir medlemmar. Varken han eller Sahlin vill heller ha med sociala villkor, något som Frankrike gärna vill. För svensk del handlar det om att EU inte ska styra över exempelvis kollektivavtal eller föräldraledighet.

Öppen debatt

Även om regeringen och Sahlin är överens om det mesta är Sahlin kritisk till att förhandlingarna sker i en så sluten krets, helt enligt Tysklands önskemål. Hon efterlyser öppenhet och debatt.

-Mycket av tveksamheten i fördragsdebatten har ju handlat om en misstänksamhet, som vuxit fram ur att man inte känt att man fått veta eller fått information. Jag tycker att regeringen varit lite för noga med att göra Tyskland till lags, i stället för att se hur vi kan öppna debatten och informationen hemma, säger hon.

EU-kritiska miljöpartiet och vänsterpartiet var inte inbjudna till mötet med regeringen. Ett misstag, tror mp:s språkrör Maria Wetterstrand:

-Jag tror att det kan göra att människor känner att politiker kör sitt eget spår ytterligare en gång, utan att lyssna på dem som tycker att man flyttar över mer och mer makt, säger hon.

På torsdag i nästa vecka far Fredrik Reinfeldts statssekreterare Nicola Clase till Berlin för förhandlingar med förbundskansler Angela Merkels förhandlare.


Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin. (Foto: AFP /SCANPIX SWEDEN / Sören Andersson)

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin. (Foto: AFP /SCANPIX SWEDEN / Sören Andersson)