S kan stoppa utökat polissamarbete
(Foto:AFP/Fredrik Sandberg /Scanpix)


Regeringen säger ja till utökat polissamarbete i EU. Men socialdemokraterna kan komma att stoppa förslaget. Eftersom det utökade polissamarbetet är en grundlagsfråga så krävs trefjärdedels majoritet i riksdagen.

Justitieminister Beatrice Ask (m) ska på torsdag diskutera ett utökat polissamarbete med sina EU-kolleger i Bryssel. Enligt Ask har regeringens positiva inställning stöd i riksdagen. Men socialdemokraternas ordförande i justitieutskottet, Thomas Bodström, säger nej.

-Jag tycker att hon ska höra av sig så att hon få klarhet. Hela justitieutskottets s-grupp kommer att agera för att stoppa det här förslaget, säger han.

Eftersom det utökade polissamarbetet är en grundlagsfråga så krävs trefjärdedels majoritet riksdagen. Socialdemokraterna kan därmed stoppa förslaget, när det till slut ska behandlas i riksdagen.

Bodström är framför allt kritisk till att andra grannländers polis ska få utökade möjligheter att agera i Sverige. I dag får till exempel dansk polis förfölja brottslingar över Öresundsbron. Det nya förslaget ger utländsk EU-polis möjlighet att i närheten av gränsen ”avvärja omedelbar fara för liv eller hälsa”.

Ask ger som exempel att finländsk polis ska kunna ge omedelbar hjälp vid en olycka på den svenska sidan av gränsen.

-Det samarbetet finns redan i dag. Här handlar det om något helt annat. Nämligen att polisen i en baltisk stat ska kunna agera någonstans i Sverige om man anser att det är överhängande fara. Vi anser att det är ett för stort steg, säger Bodström.

Han är annars positiv till ökat
polissamarbete och påpekar att andra EU-länders polis redan i dag samarbetar med svensk polis i Sverige, men att det då alltid är svensk polis som har kontrollen.

Det utökade polissamarbetet bygger på det så kallade Prüm-fördraget, som i dag omfattar sju EU-länder. EU:s ordförandeland Tyskland vill nu att fördraget ska tas in i EU:s regelverk och därmed omfatta alla medlemsstater.

Det liggande förslaget innebär bland annat att polis får online-tillgång till andra medlemsstaters DNA- och fingeravtrycksregister. Det ska dock bara gå att se om ett DNA-prov eller fingeravtryck ger träff i andra länders register. För att få fram personuppgifter krävs en begäran till landets polis.

Bodström är kritisk till att öppna för online-tillgång till registren.