Ryssland varnar Finland från att bli medlem i NATO


Ryssland har varnat Finland från att bli medlem i Nato, rapporterar den finska radion YLE. Jyli Kvitsinky, viceordförande i den ryska lagstiftande församlingen, Dumans utrikespolitiska kommitté, säger att ett sådant agerande skulle skada de bilaterala relationerna.

I en intervju med YLE påminde Kvitsinky att sett från den ryska sidan, är Nato till syvende och sist ett instrument för den amerikanska utrikespolitiken. Därför skulle ett finländskt medlemskap i alliansen orsaka en brytning mellan supermakterna.

Ett finländskt medlemskap i Nato skulle enligt Kvitsinky leda till ett gensvar från Ryssland på det militära, politiska och ekonomiska området.

En liknande varning utfärdades enligt YLE våren 2008 av Dimitri Rogozin, den ryska ambassadören i Nato.