Ryske oljemagnaten Chodorkovskij befunnen skyldig
Depraverad rättegång? Michail Chodorkovskij mellan två poliser i en rättssal i Moskva på måndagen. (Foto: Alexandaer Nemenov/AFP/Getty Images)


Trots att Amnesty international och den amerikanska regeringen hävdade korruption fann en domstol i Moskva på måndagen den tidigare ryska oljemagnaten Michail Chodorkovskij skyldig till stöld av bränsle från sina egna bolag och till penningtvätt under perioden 1998-2003.

Domstolen har inte tidsbestämt hans fängelsestraff. Beslutet är resultatet av en andra rättegång mot honom och hans partner, Platon Lebedev, som inleddes 2006.

Målet mot Chodorkovskij har varit en av de mest profilerade frågorna i Ryssland under de senaste åren. Det har varit kännetecknande för Rysslands image som en auktoritär stat, där politik, rättsväsendet och den kriminella undre världen är nära förbundna.

Innan han greps hade Chodorkovskij ambitioner inom både affärsvärlden och politiken. Dåvarande president Vladimir Putin tros ha sett detta som ett hot mot sina planer på att styra landet med en stark hand.

Människorättsgrupper har observerat och lyft fram många kränkningar av rättsliga förfaranden under båda utfrågningarna de senaste åren.

– Alla bevis pekar på ett mönster av politiska motiv och störningar som har hindrat rättvisan i detta fall. Tingsrätten i Moskva måste ändra denna orättvisa fällande dom och återupprätta tron på ett oberoende ryskt rättssystem, säger Nicola Duckworth, Amnestys chef för Europa och Centralasien i ett uttalande.

Varken Chodorkovskijs advokater eller han själv hade förväntat sig ett annat beslut från det ryska juridiska systemet, eftersom domstolen under dessa år av rättsliga förhandlingar inte erkänt bevis till förmån för Chodorkovskij, och inte heller har de tillåtit vittnen eller sakkunniga att höras. Försvaret fick inte heller tillåtelse att förhöra vittnen.

– Den här juridiska processen är en fars över rättvisan! Skulden är falsk men jag är rädd att straffet kommer att vara på riktigt, sade advokaten Vadim Klyuvgant till reportrarna efter förhören.

Efter måndagens domstolsförhandling, publicerade Chodorkovskijs advokater ett uttalande på sin hemsida där de skrev, ”Det ryska rättsväsendet är helt beroende av korrupta tjänstemän som fortsätter att se Chodorkovskij som ett hot och ett försök att hindra hans frigivning”.

”I en fri och oberoende domstol hade de inte kunnat fatta något annat beslut än ett frikännande.”

Innan han greps drev Chodorkovskij oljebolaget Yukos, som var ett av de största och mest framgångsrika företagen i Ryssland. Lebedev var hans kompanjon och den näst största aktören i bolaget.

Chodorkovskij och Lebedev greps första gången 2003 anklagade för bedrägeri och skatteflykt. Båda dömdes till åtta års fängelse 2005.

Då hade Putin redan påbörjat en kampanj för att undertrycka oberoende medier.

Den andra rättegången sågs som iscensatt på grund av den ryska regeringens rädsla för att Chodorkovskijs frisläppande skulle ha negativ effekt på Putins regim. Under den rättegången krävde den ryska åklagarmyndigheten en sexårig förlängning av den ursprungliga strafftiden.

USA har kritiserat Rysslands dom i Chodorkovskijs andra rättegång, och säger att anklagelserna om förskingring ger upphov till allvarliga frågor som är politiskt motiverade.

– Det här och
andra och liknande fall har en negativ inverkan på Rysslands rykte att fullgöra sina internationella skyldigheter på människorättsområdet och förbättra investeringsklimatet, sade USA: s utrikesminister Hillary Rodham Clinton i ett uttalande.

Chodorkovskijs fall motsäger också det som Rysslands president Dmitrij Medvedev har hävdat om rättsstaten, och om att rekonstruera landets straffrättsliga system och ta itu med utbredd korruption inom statsapparaten.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48183/