Ryska och kinesiska företag mutar mest


En ny undersökning visar att företag från Ryssland och Kina är de som är mest benägna att använda mutor när de gör affärer utomlands.

Anti-korruptionsorganisationen Transparency International säger att ryska och kinesiska företag rankas lägst på en lista över 28 internationella och regionala exportländer. Undersökningen baseras på rapporter från cirka 3000 företagsledare från industriländer och utvecklingsländer.

I den andra änden av skalan är företag från Schweiz och Nederländerna, som de minst benägna att ägna sig åt mutor, visade undersökningen. USA kommer på tionde plats på listan.

”Vid G-20 ländernas möte i Cannes förra veckan skulle man ta itu med problemet med mutor som ett brådskande ärende,” enligt Transparency Internationals ordförande Huguette Labelle. Gruppen sade att baserat på undersökningen bör en ny policy snabbt genomföras.

Undersökningen baseras på redogörelser som getts av internationella företagsledare vilka rapporterade om det utbredda bruket att muta tjänstemän för att komma undan bestämmelser, vinna offentliga upphandlingar, påskynda regeringsprocesser för företag eller påverka politiken till företagets fördel.

Byggbranschen, offentliga arbeten och olje- och gasindustrin framstod som de mest involverade i mutaffärer, sade gruppen.

De nordiska länderna var inte med i undersökningen [Översättarens anmärkning].

Översatt från engelska