Rysk domstol ogiltigförklarar förbudet mot Nio kommentarer om kommunistpartiet
Boken Nio kommentarer om kommunistpartiet i Kina (Foto: Epoch Times)


I staden Jekaterinburg i västra Sibirien har en regional domstol meddelat sitt beslut i ett kontroversiellt fall där man försökt förbjuda en bok som är kritisk mot den kinesiska regimen.

Boken heter ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”. Den publicerades 2004 av Epoch Times och har sedan dess översatts till 23 språk.

I Nio kommentarer diskuteras hur decennier av lögner och kommunistpartiets manipulation har lett till ett enormt lidande för det kinesiska folket. Det har utlöst en våg med mer än 70 miljoner människor som sagt upp sitt medlemskap kommunistpartiet och dess närstående grupper.

Sedan sommaren 2009 har den lokala åklagaren i Jekaterinburg, sannolikt efter påtryckningar från de ryska myndigheterna, försökt förbjuda boken Nio kommentarer. Men enligt domstolens utslag på tisdagen ogiltigförklarades detta förbud.

Enligt en framstående rysk människorättsaktivist, Valentin Gefter, kan de ryska tjänstemännens strävan att förbjuda boken kopplas till den ryska regeringens vilja att behålla en vänskaplig relation med den kinesiska regimen. Och därför försökte de rubricera boken som ”extremistlitteratur” så att den kunde förbjudas.

– Att stämpla denna litteratur … som ”extremistisk” är helt olagligt och går utanför alla ramar för den ryska konstitutionen och internationell standard. Och det visar bara en sak: att ändamålet att inte hamna i dispyt med Kina som stat och det kinesiska kommunistpartiet som dess främsta kraft, segrar över allt annat: rättsliga normer, procedurregler och mänsklig moral. Och i det avseendet skäms jag å de ryska myndigheternas vägnar, vilka har tagit denna väg i många år, sade Valentin Gefter, människorättsaktivist.

Den 6 april, efter mer än sex månaders rättegång, vägrade domstolen att stämpla Nio kommentarer som ”extremistisk”. Svarandena, företrädare för Epoch Times i Ryssland, säger att den rättsliga proceduren var grundlig.

– Justitiedepartementets specialister och en sakkunnig kriminolog vid säkerhetstjänsten från regionen Sverdlovsk, och två av de tre experter som har gjort en omfattande granskning av domstolens behandling, har hörts, sade Vladimir Sheremetyev, Epoch Times representant.

Experterna hävdar att Nio kommentarer inte kan kallas ”extremistisk”, eftersom den inte förespråkar våld eller kamp.

– Det enda man kan säga om det här är att det varken finns uppmuntran till våld eller till någon konkret handling eller massagitation mot det kinesiska kommunistpartiet, eller för övrigt mot den kinesiska staten, sade Valentin Gefter.

Det är för tidigt att säga om det här fallet blir prejudicerande för hur de ryska myndigheterna behandlar andra så kallade ”extremistiska publikationer”. Men för tillfället har man upprätthållit det ryska folkets konstitutionella rätt att läsa Nio kommentarer.

Översatt från NTDTV:
http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_asia/2010-04-10/463331802512.html