Runt 60 000 syriska flyktingar till Sverige nästa år


I och med krisen i Syrien räknar Migrationsverket med att runt 60 000 syrier kommer att söka asyl i Sverige nästa år.

De tre centrala faktorerna som påverkar antalet asylsökande i Sverige är enligt myndigheten hur Syrienkonflikten utvecklas, Schengenländernas arbete med yttre gränskontroll och fördelningen mellan EU-länderna av de som flyr.

”Betydelsen av större samordning mellan EU-länderna för att möta behovet av skydd för personer från våldets Syrien kan inte underskattas”, sade Migrationsverkets generaldirektör i ett pressmeddelande.

Sverige och Tyskland är de två länder som tagit emot flest flyktingar från Syrien sedan konfliktens början.

I år räknar Sverige med att ta emot upp emot 56 000 asylsökande från Syrien.