Rundfråga: De flesta New York-bor är emot moské vid Ground Zero
Föreslagen plats för en moské, två kvarter från Ground Zero på nedre Manhattan, New York, 25 maj. (Foto: Chris Hondros/Getty Images)


De flesta av New Yorks väljare är emot den moské som man planerar uppföra bara några kvarter från Ground Zero (där World Trade Center låg tidigare), enligt en opinionsundersökning från Quinnipiac University som släpptes på torsdagen.

I undersökningen fann man att 52 procent av New York-borna inte godkänner och 31 procent godkänner Cordoba Initiatives byggnad, en 13-våningars moské och islamiskt kulturcentrum som planeras i närheten av platsen för attackerna den 11 september 2001 som sägs ha utförts av islamiska terrorister. Ytterligare 17 procent säger att de inte hade någon bestämd uppfattning.

Åsikterna om moskén gick isär mellan de fem stadsdelarna, från 46 procent för och 36 procent emot på Manhattan, till hela 73 procent emot på Staten Island, konstaterade enkäten.

New York har rykte om sig att vara en av de mest toleranta platserna i Amerika, men New York är emot ett förslag att bygga en moské två kvarter från Ground Zero. Är det för att vi fortfarande läker såren efter terrorattacken mot World Trade Center eller är det snarare trångsynthet, sade Maurice Carroll, chef för Quinnipiac Universitys opinionsinstitut.

Bland religiösa New York-bor motsatte sig 66 procent av både katoliker och judar detta hundramiljoner dollars projekt, medan 46 procent av protestanterna motsatte sig projektet.

Det var stor skillnad på vad demokrater och republikaner tyckte om projektet. Åttiotvå procent av republikanska väljare och 45 procent av demokratiska väljare var emot det.

Samtidigt hade 44 procent av New Yorks väljare en positiv syn på islam, medan 28 procent var emot islam och resten inte hade bestämt sig. Femtiofem procent sade att konventionell islam är en ”fredlig religion”, 22 procent sade att den ”uppmuntrar till våld mot icke-muslimer” och 23 procent hade inte bestämt sig, enligt enkäten.

– Det finns mycket lite av öppen fientlighet mot religionen islam även om Quinnipiac Universitys undersökning statsdel-för-stadsdel visar stor variation. Av dem som personligen känner en muslim säger 68 procent att den är fredlig, 17 procent att den inte är det, sade Carroll.

Oberoende av opinionsundersökningar rapporterade New York Post att moskéns existens beror på huruvida (den nuvarande) byggnaden betraktas som en sevärdhet av Kommissionen för bevarande av stadens sevärdheter. Om den anses vara en sevärdhet kan den inte rivas och ersättas med en moské som planerat. Någon definitiv tidtabell för ett beslut från kommissionen har inte meddelats.

I maj godkände Manhattans
Community Board 1 att det byggdes på platsen med rösterna 29 mot 1.

Cordoba Initiatives moské och kulturcentrum kommer även att ha en simbassäng, ett auditorium, affärer och konstutställningar.

Quinnpiac tillfrågade 1183 registrerade väljare under tiden 21 till 28 juni.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38411/