Rumänien har högsta inflationen i EU
Parlamentpalatset i Bukarest, Rumänien. Rumänien har den högsta inflationen i EU. (Foto: The Epoch Times)


Rumänien har den högsta inflationstakten, 5 procent, bland alla EU-länder enligt det Europeiska statistiska institutet, Eurostat. Den siffran är häpnadsväckande med tanke på att inflationstakten var 0,2 procent i juli som helhet inom EU.

– Rumänien är som en sjuk människa som ibland får influensa i motsats till andra länder som har sunda ekonomiska organismer, rapporterades den rumänske ekonomiministern Adriean Videanu ha sagt till den rumänska pressen.

Ungern följer tätt efter med 4,9 procent och Polen med 4,5 procent. Å andra sidan rapporterar Irland en 2,6 procentig deflation, medan Belgien och Luxemburg rapporterade båda en 1,7-procentig deflation.

Jämfört med föregående månad sjönk den årliga inflationen i 20 länder, stagnerade i ett och ökade i fem. Enligt det rumänska institutet för nationell statistik minskade Rumäniens årliga inflation faktiskt med nästan en procentenhet i juli jämfört med 5,86 procent i juni.

Öst- och centraleuropeiska nationer visar tecken på ekonomisk återhämtning. Men vissa har fortfarande svårt att komma upp till normal nivå. Vissa analytiker förutspådde att den ekonomiska återhämtningen för de baltiska staterna kommer att ske successivt.

– Den senaste tidens ekonomiska nedgång beror främst på den minskade exporten på de europeiska marknaderna. EU:s återhämtning är en bra förutsättning för återhämtning av den rumänska ekonomin också, sade den rumänske ekonomiministern Adriean Videanu till journalisterna.

Polens och Slovakiens ekonomier visade bästa tecken på förbättring under det andra kvartalet, sade analytiker Aurelianus Dochia till AFP. Han tillade att Baltikum kommer att ta längre tid att återhämta sig medan länder som Rumänien, Bulgarien eller Ungern är någonstans i mitten vad gäller deras snabbhet i återhämtning.

Rumäniens ekonomi krympte under andra kvartalet med 1,2 procent jämfört med de tre första månaderna av året. Nyligen kom företrädare för IMF till Bukarest för att utvärdera den ekonomiska situationen i Rumänien.

– IMF:s prognos för 2010 ger en positiv 0,5 procent. Jag är lite mer optimistisk, men det är viktigt att både vi och IMF förutser en ekonomisk nystart under 2010, sade Adriean Videanu till pressen.

Bukarests myndigheter står emellertid fortfarande inför stora budgetrestriktioner. Regeringen är tvungen att skicka alla statligt anställda, inklusive MP:s och premiärminister, på en obligatorisk 10-dagars semester för att sänka de federala lönekostnaderna.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21415/