Royal Technology Mission till Kina med kungen
H.M. Kung Carl XVI Gustaf vid riksdagens öppnande i oktober 2010. (Foto: AFP/Jonathan Nackstrand)


I år är det Kinas tur att ta emot den kungliga delegationen Royal Technology Mission som kung Karl XVI Gustaf har initierat.  Därmed beger sig kungen, tillsammans med de fristående brobyggarna IVA, till Kina den 7 november.

IVA är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien där kungen är akademiens högste beskyddare. Royal Technology Mission gör en årlig resa till ett land eller en region som är intressant för forskning och näringsliv i Sverige.

Royal Technology Mission anordnades för första gången 1984. Då gick färden till USA. Syftet med resorna är ”skapa nya kontakter som på sikt kan leda till utökat idé- och affärsutbyte”, enligt IVA:s websida.

Delegationen får, tack vare kungens deltagande, besöka företag och forskningsinstitutioner som annars sällan tar emot utländskt besök.

Enligt kalendern på hovets hemsida kommer kungen att vara i Kina mellan 8 och 14 november.

IVA:s websida har uppgifter om länder som tidigare tagit emot Royal Technology Mission och bland annat gick resan till Spanien år 2009, till Ryssland år 2007 och år 2005 var kungen till Indien.