Rotfyllda tänder håller
Enligt en ny undersökning av övertandläkare Helena Fransson vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola håller rotfyllda tänder i minst fem till sex år. (Foto: Christopher Furlong /Getty Images)


Rotfyllning. Bara ordet kan få oss att associera till bekymmer med flera återbesök till tandläkaren, men enligt en ny undersökning håller 90 procent av rotfyllda tänder i minst fem till sex år.

Undersökningen baseras på uppgifter från Försäkringskassan och har sammanställts av övertandläkare Helena Fransson vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

Hon har följt upp alla rapporterade rotfyllningar som utförts av i Sverige under 2009, totalt 250 000 stycken, för att ta reda på rotfyllningarnas hållbarhet.

”Det unika är att vi fått tillgång till alla tänder som rapporterats till Försäkringskassan under 2009. Det är alltså inte fråga om stickprov, utan om en totalundersökning”, säger Helena Fransson, i ett pressmeddelande.

Nio av tio rotfyllda tänder kvar efter fem år

Resultatet visade den sista december 2014 att 89,8 procent av de rotfyllda tänderna fanns kvar i munnen och att var tionde rotfylld tand hade dragits ut.

Sammantaget fanns 90 procent av tänder som rotfyllts fortfarande kvar och de fungerar i minst fem till sex år.

Det är kostsamma behandlingar. Tandläkarna rapporterar in utförda behandlingar till Försäkringskassan för att få ersättning från Försäkringskassan.

”Att nio av tio tänder är kvar efter fem till sex år är, ur tandvårdens perspektiv, ett bra resultat. Men för patienterna låter det kanske inte lika bra, det är ju dyra behandlingar, säger Helena Fransson.

Hon kan inte ge ett säkert svar på varför tänder måste dras ut eftersom hon inte haft tillgång till patienternas data från Försäkringskassan.

Den tand som vi vanligtvis får problem med är de så kallade sexårständerna i nedre käken. Det är de nya kindtänderna som kommer vid sex års ålder, bakom den sista mjölktanden, som kallas för sexårständerna.

”Ålder och om tanden lagats mycket redan innan kan vara en faktor.”

Tänder som fick en tillverkad krona av en tandtekniker inom sex månader efter den färdiga rotfyllningen hade högre (93,1%) tandöverlevnad än tänder som fylldes med en plastfyllning (89,6%).

För Helena Fransson väntar nu ytterligare studier av materialet för att bland annat ta reda ta reda på vilka behandlingar som gjorts från början av den rotfyllda tanden.