Rotfrukter bakom ökning av barndiabetes
Stort intag av rotfrukter, exempelvis morötter, misstänks ligga bakom den kraftiga ökningen av typ 1-diabetes i Finland. (Foto: AFP)


Typ 1-diabetes har ökat dramatiskt hos finska barn, det visar en studie som publicerats i den brittiska medicintidskriften the Lancet. Störst är ökningen bland barn upp till fyra år. Forskare misstänker att intaget av rotfrukter kan vara orsaken.

I studien ingick 10 737 finska barn som fick diagnosen typ 1-diabetes före 15 års ålder under åren 1980-2005. De två vanligaste formerna av diabetes är typ 1 och typ 2. Typ 1 kallas också för barn- eller ungdomsdiabetes därför att den oftast bryter ut i barn- eller ungdomsåren.

I studien framgår att antalet insjuknade barn har fördubblats mellan 1980 och 2005, det framkommer också att ökningen går allt snabbare och ökar mest bland de små barnen mellan 0-4 år.

Forskarna Mark Myers och Paul Zimmet, verksamma i Australien, menar att miljöfaktorer och i synnerhet matvanor hos små barn och deras mödrar är den troligaste förklaringen till den dramatiska ökningen.

Intaget av rotfrukter anses vara en riskfaktor. Det finns tidigare studier som kopplar rotfruktsintaget i åldern tre-fyra månader respektive potatiskonsumtionen i ett land till risken att få typ 1-diabetes.

Det är dock inte rotfrukterna i sig, menar Mark Myers och Paul Zimmet, utan giftproducerande bakterier av typen streptomyces, som finns i rotfrukterna, som ligger bakom den ökade diabetesrisken.

Källa: Dagens Medicin