Rökstopp minskar komplikationer efter operation
Rökavväjning borde alltid erbjudas innan operation, anser kirurgen David Lindström på Södersjukhuset i Stockholm. (Foto: Rainer Thivan/Fotogruppen SÖS)


Patienter som slutar röka fyra veckor före en operation minskar risken att drabbas av komplikationer, visar en avhandling från Karolinska Institutet. Kirurgen David Lindström visar även i sin studie att en tredjedel av dem som slutat röka innan operation, förblivit rökfria på längre sikt.

Rökare löper en mycket större risk att drabbas av komplikationer, exempelvis sårinfektioner efter operation jämfört med icke-rökare.

Tidigare forskning har visat att risken för komplikationer minskar om patienten slutar röka inför operationen. Dock har det varit oklart hur långt före operationen rökstoppet måste inledas.

David Lindström, kirurg vid Södersjukhuset i Stockholm, visar i sin doktorsavhandling att ett rökstopp fyra veckor före operationen har god effekt.

I den aktuella studien deltog 117 patienter. Hälften av dem (58 patienter) erbjöds rökavvänjningshjälp fyra veckor före operationen. Av dem lyckades omkring 33 patienter sluta röka innan operationen.

Patienterna i kontrollgruppen fick ungefär dubbelt så många komplikationer jämfört med patienter som deltog i rökavvänjningsprogrammet.

Rökavvänjning borde erbjudas till alla som skall opereras, tycker David Lindström.

– Komplikationerna är besvärliga för patienten och dyra för vården. Eftersom rökavvänjningshjälp är både effektivt och billigt jämfört med andra förebyggande åtgärder borde det alltid erbjudas inför operationer, säger David Lindström i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

Tio av de 33 patienter som slutat röka innan operation var fortfarande rökfria ett år senare.

– Det är mycket bra resultat jämfört med andra rökavvänjningsprogram. Det verkar som att operationen blir en motivationshöjande faktor för människor som försöker sluta röka, säger David Lindström.