Rökningen kostar kommunerna miljarder
Rökningen är en stor ekonomisk kostnad för landets kommuner. (AFP PHOTO/MIKE CLARKE)


Om Sveriges kommuner skulle införa rökfri arbetstid kan det spara 2,6 miljarder. Nya beräkningar som Statens folkhälsoinstitut har låtit genomföra visar att det är värdet av den arbetstid som idag går åt till rökpauser. 

De nya beräkningarna som gjorts har visat att rökningen är en stor ekonomisk börda för landets kommuner. ”Röktiden” som värderas till 2,6 miljarder per år, motsvarar nästan 6 000 heltidstjänster, enligt siffror som presenteras på Statens folkhälsoinstituts informationssida. 

Cecilia Birgersson som är tobaksutredare på myndigheten kommenterar uppgifterna:

– Vi vet att tre av fyra rökare vill sluta och de flesta kommuner som inför rökfri arbetstid erbjuder också tobaksavvänjning. På det viset stödjer arbetsplatsen alla som vill sluta. Nu ser vi att rökfri arbetstid också kan ge ekonomiska vinster för kommunerna.

Rökfri arbetstid, det vill säga den tid man arbetar eller har paus, innebär att den betalda arbetstiden är rökfri. Lunchen är undantagen och räknas inte in i arbetstiden.

De fackliga parterna samt Sveriges Kommuner och Landsting stödjer införandet av rökfri arbetstid. När organisationen genomförde en undersökning tidigare i år visade det sig att 64 av 290 kommuner (29 procent) har beslutat sig för att införa rökfri arbetstid, beslutet är redan genomfört i 33 kommuner.

En undersökning som Statens folkhälsoinstitut kommer att publicera senare i höst visar att 19 landsting/regioner uppger att de har politiska beslut om rökfri arbetstid, men få anser att det följs till fullo.

– Rökfri arbetstid är en arbetsmiljöfråga som också främjar hälsan eftersom den innebär att färre utsätts för passiv rökning och rökarna själva röker mindre, säger Cecilia Birgersson.

Beräkningen för en ”röktimme” är 282 kronor och är baserat på en nationell medellön. Tidsåtgången för en rökpaus har man uppskattat utifrån den genomsnittliga tid  det tar att röka en cigarett, det genomsnittliga antal cigaretter ”normalrökaren” röker under en dag och den tid det tar att ta sig till och från rökstället.

Den sammanlagda tiden blir då cirka 30 minuter per dag vilket motsvarar en kostnad på 31 300 kr per rökare och år.

Utöver ”röktiden” som innebär en extra kostnad för arbetsgivaren så har en rökare även i genomsnitt åtta sjukdagar mer per år än en icke-rökare. För arbetsgivaren innebär det en kostnad på 13 700 kr per rökare och år. Den totala kostnaden för rökningen uppgår därmed till 45 000 kr per rökare och år.