Rökning - stor riskfaktor för Alzheimers sjukdom
En kvinna röker en cigarett den 15 oktober 2014 på Trafalgar Square i London, England. Forskning visar att rökning kan öka risken för att drabbas av Alzheimers sjukdom. (Foto av Carl Court / Getty Images)


Alzheimers sjukdom, är en allvarlig form av demens som drabbar uppskattningsvis 5,2 miljoner amerikaner, enligt statistik från 2013.  Och nya fall ökar i USA med 7,7 miljoner nya fall varje år. Vilket är lika med ett nytt fall var fjärde sekund.

I Sverige är 180 000 personer drabbade av Alzheimers- eller andra demenssjukdomar, enligt Alzheimerföreningen.se. Drygt hälften av dem lider av alzheimers sjukdom, ungefär 90 000 personer i Sverige, enligt uppgifter från Vårdguiden.

En av nio personer över 65 år lider av alzheimer och sjukdomen tros nu vara den tredje vanligaste dödsorsaken i USA efter hjärtsjukdomar och cancer.

Även om du inte ändra på din ålder eller familjebakgrund så finns det livsstilsfaktorer som du kan påverka för att på ett effektivt sätt minska risken för att utveckla denna tragiska sjukdom.

Dessa påverkbara riskfaktorer inbegriper kost, fysisk aktivitet, övervikt, kognitiv aktivitet och tobaksbruk. Ny forskning visar att tobaksbruket kan spela en betydande roll vid alzheimers sjukdom.

År 2014 publicerade Världshälsoorganisationen (WHO) en rapport med titeln "Tobacco Use & Dementia," som baseras på omfattande vetenskaplig granskning av tobaksbruk, exponering för passiv rökning och insjuknande i alla typer av demens, inklusive alzheimer.

Rapporten visade att rökare löpte en 45 procent högre risk att utveckla demens än icke-rökare och visade på att 14 procent av alla Alzheimers-fall i världen kan ha en potentiell koppling till rökning.

Riskerna var de samma så gott som oberoende av inkomstnivå och geografisk plats i USA, Kina, Indien och Latinamerika. Rökare med demens dör också tidigare än icke-rökare med demens.

Tobak skadar dina blodkärl och hjärnceller

Rökning tros orsaka demens på grund av samma biologiska mekanismer som bidrar till kranskärlssjukdom, sjukdomr i hjärnans blodkärl (CVS) och stroke, det vill säga genom att främja följande tre sjukdomsframkallande processerna:

1.Ökar plasmahomocystein vilket är en känd riskfaktor för stroke, Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar

2. Accelerating atherosclerosis in your heart and brain, which deprives your brain cells of oxygen and important nutrients. Arterial stiffness is associated with the buildup of beta-amyloid plaque in your brain, which is a hallmark of Alzheimer’s disease

2. Skyndar på åderförkalkning i hjärtat och hjärnan.

3. Oxidativ stress, excitotoxicitet (en process där nervceller dör) och inflammation kan direkt eller indirekt relateras till förändringar i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom.

För dem som har rökt tidigare men slutat är risken mindre förutsägbar, vilket tyder på att rökavvänjning senare i livet har en god effekt och kan minska demensrisken, samt sänka risken att dö i förtid.

Denna slutsats överensstämmer med resultaten från tidigare studier som pekar på fördelarna med att sluta röka oavsett ålder. En studie visade att kvinnor som slutar röka före 40 års ålder minskar risken att dö i förtid med 90 procent och motsvarande siffra för de som de som slutade efter 30 års ålder var 97 procent.

Enligt en rapport från WHO är de kardiovaskulära effekterna av passiv rökning nästan lika stora som för rökare, och verkar väsentligen genom samma biologiska mekanismer.."

Rapporten nämner sex studier som alla tyder på att exponering för passiv rökning ökar risken för Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Och att även användning av snus innebär en riskfaktor.

"Rökfri tobak innehåller över 2000 kemiska föreningar, däribland nikotin. Det är biologiskt rimligt att användningen av rökfri tobak kan öka risken för demens genom kardiovaskulära sjukdomsrelaterade mekanismer, som användning av snus, och orsakar en ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom."

Är Alzheimers sjukdom en annan typ av diabetes?

En studie visar att Aspartam kan spela en roll i utvecklingen av alzheimer. Forskning visar på att det finns ett stort samband mellan kosten och risken att utveckla Alzheimers sjukdom, på liknande sätt som typ 2-diabetes. Om du är diabetiker, är din risk för Alzheimers dubbelt så stor som någon med normal metabolisk funktion.

Även om du är fullt frisk kan överskott av socker och andra kolhydrater störa hjärnans funktion. På lång sikt kan socker bidra till att ett område i hjärnan som kallas hippocampus kan krympa, vilket är ett kännetecken på Alzheimers sjukdom.

Det finns starka bevis för att överkonsumtion av kolhydrater och underkonsumtion av hälsosamma fetter är en faktor i den markanta ökningen av Alzheimers sjukdom. Det är tänkbart att sänkandet av glukosnivåer hos äldre människor kan ha en positiv inverkan på kognitiv förmåga hos äldre.

Strategier som förebygger Alzheimers sjukdom: Kosten

Håll din hjärna frisk och förebygg sjukliga förändringar som kan bana väg för demens genom att optimera din kost. Flera viktiga principer beskrivs nedan:

• Undvik socker och raffinerad fruktos. Helst ska du hålla blodsockernivån till ett minimum och ditt totala intag av fruktos under 25 gram per dag, eller så lite som 15 gram per dag om du har insulin/leptin resistens eller andra liknande sjukdomar.

• Undvik gluten och kasein (främst vete och pastöriserad mjölk, men inte mjölkfett, såsom smör). Forskning visar att blod-hjärnbarriären påverkas negativt av gluten. Gluten gör också tarmen mer genomsläpplig, vilket gör att proteiner kan komma in i blodet, där de inte hör hemma. Det försvagar sedan ditt immunförsvar och främjar inflammation och autoimmunitet, som båda spelar en roll i utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

• Förbättra din tarmflora genom att regelbundet äta fermenterade livsmedel  (tex mjölksyrade grönsaker) eller ta ett högpotent och högkvalitativt probiotiskt tillskott.

• Öka konsumtionen av hälsosamma fetter, däribland djurbaserat omega-3. Hälsofrämjande fetter som din hjärna behöver för optimal funktion inkluderar ekologiskt smör av obehandlad mjölk, skirat smör som kallas ghee, ekologiskt rå smör från gräsuppfödda kor, oliver, ekologisk jungfruolivolja och kokosolja, nötter som pekannötter och makadamianötter, ägg från frigående höns, vildfångad Alaska-lax och avokado. Se också till att du får tillräckligt med djurbaserade omega-3 fetter, såsom krillolja. (Jag rekommenderar att undvika de flesta fiskar, därför, även om fisk är naturligt rik på omega-3 är de flesta fiskar nu allvarligt förorenade med kvicksilver.) Högt intag av omega-3 fetterna EPA och DHA kan förhindra cellskador orsakade av Alzheimers sjukdom och därmed bromsa dess förlopp och minska risken att utveckla sjukdomen.

• Minska din totala kaloriförbrukning, och/eller fasta periodiskt. Ketoner frisätts när du ersätter kolhydrater med kokosolja och andra hälsosamma fetter. Periodisk fasta är ett kraftfullt verktyg för att få fart din kropp till att komma ihåg hur man bränner fett och reparera insulinresistens som också är en primär bidragande faktor till alzheimer.

• Förbättra dina magnesiumnivåer. Det finns en del spännande forskning som starkt tyder på en minskad risk för symtom på Alzheimers med ökade nivåer av magnesium i hjärnan. Tyvärr passerar de flesta magnesium tillskott inte över till hjärnan men en ny typ, magnesium treonat, verkar lovande för framtiden när det gäller att behandla detta tillstånd och kan vara överlägset andra former.

• Ät en näringsrik kost med mycket folater. Grönsaker har utan tvekan den bästa formen av folater, och vi bör alla äta massor av färska råa grönsaker varje dag. Undvik kosttillskott som folsyra, som är en sämre syntetisk form av folat.

Förbyggande strategier för Alzheimers: Livsstil

Förutom kosten finns det flera andra livsstilsfaktorer som kan bidra till eller förhindra neurologisk hälsa. Följande strategier är därför också viktiga för att förebygga Alzheimers sjukdom:

• Motionera regelbundet. Motion ökar nivåerna av proteinet PGC-1alpha. Forskning har visat att personer med Alzheimers har mindre PGC-1alpha i sina hjärnor, och celler som innehåller mer av proteinet producerar mindre av det giftiga amyloid proteinet som associeras med alzheimer.

 • Optimera dina D-vitaminnivåer med säker solning. Det finns en stark koppling mellan låga nivåer av D-vitamin hos Alzheimers patienter och dåliga resultat på kognitiva tester. Forskare tror att optimala D-vitaminnivåer kan öka mängden viktiga ämnen i hjärnan och skydda hjärnceller genom att öka effektiviteten i gliaceller att reparera skadade nervceller. D-vitamin kan påverka positivt genom dess anti-inflammatoriska och immunstärkande egenskaper. Tillräckligt med D-vitamin är viktigt för väl fungerande immunförsvar och att bekämpa inflammation som också är förknippad med Alzheimers. 

• Undvik och eliminera kvicksilver från kroppen. Amalgamfyllningar i tänderna vilka innehåller 50 procent kvicksilver per vikt, är en av de största källorna till tungmetallförgiftning. Du bör dock vara frisk innan du låter avlägsna dem.

• Undvik och eliminera aluminium från kroppen: Källor till aluminium inkluderar deodoranter, non-stick köksredskap, vaccintillsatser etc.

• Undvik influensavaccin eftersom de flesta innehåller både kvicksilver och aluminium, välkända neurotoxiska och immunotoxiska ämnen.

• Undvik antikolinergika och statiner. Statiner är särskilt problematiska eftersom de hämmar syntesen av kolesterol och bryter den ner hjärnans av coenzym Q10 och förelöpare av signalsubstans och förhindrar adekvat tillförsel av essentiella fettsyror och fettlösliga antioxidanter till din hjärna genom att hämma produktionen av den oumbärliga biomolekylbäraren som kallas kallas låg-densitet lipoprotein.

• Utmana dig dagligen. Mental stimulans, framför allt lära sig något nytt, till exempel att lära sig spela ett instrument eller ett nytt språk, är förenat med en minskad risk för Alzheimers. Forskarna tror att mentala utmaningar hjälper till att bygga upp din hjärna, vilket gör den mindre känslig för skador som är associerade med  Alzheimers sjukdom.

• Hantera stress. Ny forskning visar att stress kan ha samband med uppkomsten av Alzheimers sjukdom genom att utlösa en nedbrytande process i din hjärna. Forskarna fann att nästan tre av fyra patienter med Alzheimers sjukdom hade upplevt svår känslomässig stress under de två år som föregick deras diagnos, jämfört med drygt var fjärde i kontrollgruppen.  Motion, meditation eller avslappningsteknik för bra metoder.

Andra naturliga behandlingar av Alzheimer

Slutligen finns det några andra näringsrekommendationer som kan vara värda att nämnas för dess specifika effekter i att förebygga och behandla demens. Så även om din grundläggande strategi för att förhindra demens bör omfatta en övergripande god livsstil kan du överväga att lägga några av dessa naturliga kosttillskott i din arsenal. Dessa fyra naturliga livsmedel/kosttillskott grundar sig på en väldokumenterad vetenskap när det gäller att förebygga åldersrelaterade kognitiva förändringar:

• Astaxantin är ett naturligt pigment med unika egenskaper och många kliniska fördelar, däribland har den en av de mest potenta antioxidanta effekter som man känner till. Som ett fettlösligt näringsämne passerar astaxantin lätt blod-hjärnbarriären. En studie visade att det kan bidra till att förebygga nedbrytning av hjärnceller i samband med oxidativ stress såväl som det är ett potent naturligt "brain food." Ämnet finns i krillolja, eller att ta det som kosttillskott i samband med måltid som innehåller fett då den är fettlöslig.

• Ginkgo biloba: Många vetenskapliga studier har visat att Ginkgo biloba har positiva effekter för demens. Ginkgo, som härrör från ett träd i Asien, har sedan lång tid använts i medicinskt syfte i Kina och andra länder. En studie från 1997 visade tydliga bevis för att Ginkgo förbättra kognitiv förmåga och social funktion för dem som lider av demens. Forskningen har sedan dess varit lika lovande. En studie från 2006 visade att Ginkgo var lika effektiv som demensläkemedlet Aricept (donepezil) för behandling av mild till måttlig  Alzheimers demens. En studie från 2010 visade att Gingko biloba var effektivt för en rad olika typer av demens.

• Alfaliponsyra (ALA): ALA kan stabilisera kognitiva funktioner hos patienter med alzheimers sjukdom och kan bromsa utvecklingen av sjukdomen.

• Vitamin B12: En begränsad finsk studie som publicerats i tidskriften Neurology visade att personer som intar livsmedel rika på B12 kan minska risken för Alzheimers på äldre dagar.

Hemligheten med att lyckas sluta röka

Det är aldrig för sent att sluta röka, det förbättrar alltid hälsan. Jag tror att "hemligheten" är att först bli frisk vilket medför att sluta röka blir så mycket lättare. Om du har genomfört de kost- och livsstilsstrategier som beskrivs ovan, är du på god väg. Motion är särskilt viktigt här. Forskning visar att människor som ägnar sig åt regelbunden motion (särskilt styrketräning) har dubbelt så stor chans att lyckas sluta röka jämfört med de som inte tränar.

Översatt och något förkortad artikel från engelska.