Rökning - ingen bra metod för att hålla sig smal
En ny studie visar att rökning inte är någon bra metod för att hålla sig smal om midjan.(Foto: AFP/Noel Celis)


Rökare som tror att de håller sig slanka tack vare sina cigaretter, bör nog tänka om. Det är nämligen en myt att rökning skulle var en bra metod för att bevara sin figur smärt, enligt en studie vid NHV, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Medan svälten breder ut sig i många fattiga länder är jakten på den perfekta metoden att hålla sig slank en utmaning för västerlänningar.

Cigarettrökandet har visserligen minskat i västvärlden men det finns ändå rökare som kanske håller fast vid cigaretterna på grund av att de befarar att ett rökstopp skulle leda till fetma.

Lisa Webb, som är psykolog, har tillsammans med professor Lauren Lissner från Enheten för folkhälsoepidemiologi inom Sahlgrenska akademin och Christina Berg från Institutionen för kost- och idrottsvetenskap på Göteborgs Universitet, visat i sin studie att rökning inte hjälper mot fetma. Nya rön som alltså går emot de studier som på senare tid talat för att rökare skulle ha mindre problem med fetma än ickerökare.

-Därför har jag velat undersöka om relationen mellan rökning och övervikt har förändrats över tid”, säger Lisa Webb, i ett pressmeddelande.

I studien har data från åren 1985 till 2002 för närmare 6000 personer, granskats och följts upp. Två olika mätsystem för att mäta kroppsfett användes, BMI (body mass index) och WHR (waist-hip ratio).

BMI är ett mått på kroppsvikt i förhållande till hur lång man är och WHR är ett mått på midjans omkrets i förhållande till stussens omkrets.

Resultaten visade att rökarna var tjockare kring magen än icke-rökarna, det gällde både män och kvinnor, trots att kvinnliga rökare hade lägre BMI än icke-rökare. För männen var det ingen skillnad i BMI för rökare och icke-rökare.

Att rökning kan vara en bidragande orsak till bukfetma har man sett tidigare. Det som visade sig extra intressant med studien var att skillnaden i midja-stusskvot mellan rökare och icke-rökare ökat mellan 1985 och 2002, samma tendens gällde för både män och kvinnor men är bara statistisk säkerställt för kvinnor.

-Med andra ord har rökare i genomsnitt lagt på sig ännu mer runt magen än icke rökare under den tidsperioden. Att undvika fetma genom att röka är alltså inget bra argument för rökning, åtminstone inte för att undvika bukfetma som är förenat med flera hälsorisker, sammanfattar Christina Berg.