Rökning farligare än man trott
Rökare har en högre risk att drabbas av en rad tobaksrelaterade sjukdomar än de som inte röker. Kvinnor med låg utbildning röker mer än andra, visar Socialstyrelsens nya rapport. (Foto:Timm Schamberger / DDP/ AFP)


Under 2010-2012 avled runt 12 000 personer och uppskattningsvis 100 000 insjuknade i rökrelaterade sjukdomar, det är betydligt fler än vad man tidigare har beräknat, visar en studie från Socialstyrelsen.

I den nya studien har man även räknat in de rökare som levt över den förväntade livslängden, vilket betyder att antalet personer som avlidit till följd av rökning nu är fler än tidigare.

”Under senare år har det visat sig finnas ett starkare samband mellan regelbunden rökning och att insjukna i så allvarliga sjukdomar att man dör”, säger Magnus Stenbeck, en av författarna bakom Socialstyrelsens rapport och även forskare vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Lungcancer, KOL, stroke och hjärtinfarkt är de fyra stora folksjukdomarna som drabbar rökare.

Det har också visats sig att fler sjukdomar har en koppling till rökning. I sin rapport presenterar Socialstyrelsen en lång lista över rökrelaterade sjukdomar som exempelvis magsår, livmoderhalscancer, läpp- och munhålecancer, astma och lunginflammation.

Rökare har en större benägenhet att drabbas av sjukdomar som kräver sjukhusvård än icke-rökare.

Den ökade risken för sjukdom och dödlighet hos rökare påverkas starkt när personerna börjat röka. En mycket tidig rökdebut ökar riskerna, och inte bara på grund av den längre exponeringstiden utan kan förklaras av en ökad känslighet hos den växande kroppen.

En studie som gjorts på brittiska kvinnor har visat att  den relativa risken för att dö i förtid för kvinnor som börjat röka efter 22 års ålder var 2,4 gånger större än för dem som aldrig rökt. För de som började röka vid 16 år eller tidigare var risken 3,2 gånger större att dö i förtid, skriver Socialstyrelsen i sin rapport.

Positivt nog har antalet rökare dock minskat kraftigt i Sverige. På 80-talet rökte en tredjedel av befolkningen, idag finns det knappt en miljon rökare.