”Röda sånger” från Kina får kalla handen i Hongkong
500 personer från Chongqing uppträdde med “röda sånger” i ett försök att snärja Hongkongbor. (Epoch Times)


En grupp bestående av 500 personer från staden Chongqing uppträdde med “röda sånger” på en tredagarsturné i Hongkong. Syftet med turnén verkar vara att förtrolla Hongkongborna med gamla kommunistiska revolutionssånger samtidigt som den kinesiska lyktfestivalen pågick i februari.

Sedan Bo Xilai blev partiledare i Chongqing har staden blivit ett fäste för återuppväckandet av röda sånger och andra former av hårdför kulturrevolutionsanda.

Röda sånggrupper har tidigare uppträtt i Peking, men för Hongkong är det emellertid första gången. Regimens försök att lansera partikulturen går inte hem bland Hongkongborna, utan är ett misslyckande, enligt Howard Lam, direktör för Hongkong-baserade Green Radio.

– Det är löjligt att sjunga röda sånger i Hongkong. Och det visar att kommunisterna i både Fastlandskina och Hongkong har förlorat förtroende för regimen, säger Lam.

Lam säger att många ungdomar i Hongkong och personer inom akademiska kretsar, tvingades titta på uppträdandet, men inte många känner något speciellt för sångerna.

Vad är relationen mellan Hongkong och Röda arméns historia?, frågar sig Lam.

– Röda armén och röda sånger är ingenting annat än kommunistpartiets historia. Det är ett försök att hjärntvätta, ett försök att modifiera ideologin. Jag tror inte att det kommer att lyckas

Röda sånggruppen uppträdde i stadshusets konserthall, Jockey Club Auditorium vid Hongkongs Polytechnic University (PolyU) och vid soldatlägret på Stonecutters Island.

Vid PolyU:s campus kunde man inte se några reklamaffischer, och inte heller vid Jockey Club Auditorium. De flesta studenterna som intervjuades vid området innan föreställningen, säger att de inte hade hört talas om att det skulle vara något uppträdande.

En kvinnlig student med en biljett i handen frågade om vägen till uppträdandet. Hon sade att en prokommunistisk grupp kom fram till henne och berättade att hon borde se den.

Flera studenter vid PolyU sade att de trodde att Röda sånggruppen kom för att hjärntvätta Hongkongbor.

En student sade:

– Jag anar att deras syfte är att hjärntvätta oss som bor här. Jämfört med Fastlandskina så är Hongkong relativt fritt, och alla får ha sina politiska åsikter. Jag tror att gruppen har för avsikt att hjärntvätta, förvränga eller tjäna som politisk propaganda.

– Kloka studenter har sin egen åsikt och kommer inte lättvindigt att påverkas av de röda sångerna. Men det finns alltid en risk att man blir hjärntvättad. Om jag skulle bli tillfrågad så skulle jag inte gå, sade en annan student.

Ytterligare en student sade:

– Som Hongkongbo har jag varit i kontakt med kommunismen, och jag är medveten om västvärldens frihet och demokrati. Jag tror på demokrati eftersom jag inte vill att mina tankar och åsikter ska kontrolleras. Jag vill hellre ha personlig frihet och göra vad jag vill.

Den kinesiska regimens försök att med mjuka medel använda kultur, film och medier brukar sällan gå hem i väst.

Ett exempel på detta var när China Movie Culture Week, som arrangerades av Kinas kulturministerium, Regeringsadministrationen för Radio, film och tv och Columbia University, blev ett pinsamt fiasko. Vid premiären på New Yorks Lincoln Center kom inte några besökare till filmen ”Founding of a Republic” (Grundandet av en republik); inte ens någon från arrangörerna.

“Founding of a Republic” är en patriotisk propagandafilm för att glorifiera kommunisternas maktövertagande av Kina och finansierades av partiets största statliga filmbolag.

Översatt från engelska.

Originalartikel på kinesiska.