Röda Korset vill totalförbjuda kärnvapen
Papperslanternor flyter i floden Motoyasu framför Atomic Bomb Dome till minnet av de som föll offer för atombomben i Hiroshima. Bilden är från Hiroshima den 6 augusti 2011. (Foto: Toru Yamanaka/AFP)


Internationella Rödakors- och rödahalvmånerörelsen vill totalförbjuda kärnvapen och nu gör man en gemensam kraftansträngning för att påverka omvärlden.

Beslutet grundar sig på de effekter som användning av kärnvapen innebär för både hälsa och miljö.

– Den internationella humanitära rätten förbjuder användning av vapen som orsakar överdriven skada och onödigt lidande. Likaså måste skyldigheten att alltid göra åtskillnad mellan civila och stridande efterlevas, sade Eva von Oelreich, ordförande i Svenska Röda Korset i ett pressmeddelande.

Rödakors- och rödahalvmåneföreningar kommer fortsätta att ta upp den här frågan med politiker, opinionsbildare och allmänhet. Och på det sättet aktivt arbeta mot att liknande tragedier som de i Hiroshima och Nagasaki någonsin ska behöva hända igen.