Röda Korset oroligt för beredskapsbristen vid kärnkraftsolyckor
Filippinska miljöaktivister mot kärnkraftverk håller i plakat under en minnesstund för tsunami- och jordbävningsoffren i Japan 2011, framför den japanska ambassaden i Manila den 12 mars. Aktivisterna sade att katastrofen på kärnkraftverket i Fukushima förstörde hela illusionen av hur säker kärnkraften är i hela världen. (Foto: Jay Directo/AFP)


Ett år efter kärnkraftsolyckan i Fukushima vill Röda korset ha en bättre beredskap för kärnkraftsolyckor i världen.

”Trots att det gått 26 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl lever människor än i dag med de allvarliga följderna, säger Tadateru Konoe, ordförande för internationella rödakors- och halvmånefederationen (IFRC)”, i ett pressmeddelande. Arvet efter katastrofen i Fukushima kommer att vara kännbart i generationer.

Röda Korset i Japan inledde hjälparbetet direkt efter olyckan i Fukushima och Röda Korsets läkarteam grundade mobila kliniker och gav första hjälpen åt de drabbade.

Även om det går framåt med uppbyggnaden av de grundläggande samhällsfunktionerna finns det mycket kvar att göra och hjälparbetet riktas nu mot de 300 000 japaner som förlorat sitt hem och som fortfarande bor i tillfälliga bostäder.

Resultatet av den utvärdering av hjälpinsatsen som gjorts kommer att integreras i Röda korsets katastrofberedskapsplan och i maj kommer en internationell rödakors- och halvmånekonferens att hållas i Tokyo.

Syftet med konferensen är att tillsammans med centrala internationella samarbetspartners göra upp nya riktlinjer för beredskap gällande kärnkraftsolyckor.