Röda Korset fortsätter vårda tortyroffer


Röda Korsets Center för torterade flyktingar fick i dag rätt i domstolen och får fortsätta vården av tortyr- och krigsskadade flyktingar.

Röda Korsets Center för torterade flyktingar, RKC, har bedrivit vård av torterade flyktingar i 26 år. Hösten 2011 förlorade de Stockholms läns landstings upphandling till företaget WeMind AB.

RKC valde att överklaga beslutet och i dag fick de rätt i förvaltningsdomstolen. I domen beslutades att Stockholms läns landsting har gjort fel i sin upphandling av psykiatrisk vård av personer med tortyrskador. Man får avsluta upphandlingen först när landstinget rättat till felet genom att förkasta WeMind ABs anbud.

RKC hävdade att WeMind AB inte uppfyllde alla de ska-krav som ställs och fick rätt i det. Domstolen konstaterade även att WeMind AB har fått möjlighet att komplettera sitt anbud och att detta är ett brott mot likabehandlingsprincipen.

RKC kommer därmed att fortsätta behandla tortyr- och krigsskadade flyktingar under ytterligare fyra år.

-Vi ser med tillfredsställelse fram emot att få ägna oss åt våra 400 patienter, som nu går i behandling hos oss och att få ta emot de nya som söker sig hit, säger Monica Brendler, verksamhetschef på RKC Stockholm.