Röda korset förlorar uppdraget att vårda tortyroffer


Stockholms läns landsting har beslutat att säga upp samarbetet med Röda korsets Center för torterade flyktingar.

Röda korsets Center för torterade flyktingar, RKC, är en specialistmottagning för flyktingar som har behov av behandling efter att ha utsatts för tortyr.

RKC startades 1985 på intiativ av Röda korset som ett samarbetsprojekt mellan bland annat Röda korset och Stockholms läns landsting.

Stockholms läns landsting har nu beslutat att ge uppdraget åt ett privat vårdbolag, WeMind AB. De säger i ett pressmedelande att ännu en vårdgivare skall behandla patienter med tortyrskador och att det bidrar till större valfrihet och tillgänglighet.

RKC kommer att överklaga landstingets beslut och begära förlängning av vårduppdraget i ytterligare 4 år. Om man förlorar blir man tvungen att lägga ner vilket gör att valfriheten minskar.

– Beslutet om att vi inte skall få avtalet med Stockholms läns landsting kom helt oväntat, säger Monica Brendler, verksamhetschef på RKC Stockholm till Epoch Times.

RKC har 400 patienter i pågående behandling och man tar emot 200 nya patienter varje år.

– Eftersom detta beslut nu går ut via media är vi oroliga för hur våra patienter, de som vi inte har hunnit träffa, skall uppfatta det. Många talar inte svenska och missuppfattningar kan lätt uppstå. De kan tro att nedläggning av centret står för dörren och att de inte längre skall få fortsätta sin behandling här, men så är det inte, säger Monica Brendler till Epoch Times.

Orsaken till att RKC förlorade var att anbudsgivaren Wemind AB hade ett lägre pris. RKC hade högre kvalitetspoäng, men det räckte inte för att de skulle få avtalet.