Röda Korset drar ner på sin verksamhet
Röda korsets logo (Foto: Röda korset)


För att få balans i sin ekonomi har Röda Korsets styrelse beslutat att stänga elva kontor och säga upp omkring 70 anställda.

”Styrelsens beslut innebär att vi prioriterar stödet till de mest utsatta och stärker vår förmåga att agera i kriser och katastrofer såväl nationellt som internationellt”, säger Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i ett pressmeddelande.

Röda Korset kommer att stänga sina kontor i Falun, Gävle, Jönköping, Linköping, Kalmar, Luleå, Skövde, Sundsvall, Visby, Örebro och Östersund.

Kontor kommer i fortsättningen endast finnas  i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Rehabiliteringscentra för krigs- och tortyrtraumatiserade  kommer att finnas i Stockholm, Malmö, Skövde, Uppsala och Skellefteå.

Röda Korsets 274 mötesplatser kommer dock inte att påverkas av beslutet. Inte heller kommer de 31 000 frivilliga, som bland annat besöker ensamma äldre, hjälper elever med läxor och bistår med språkträning, att påverkas av beslutet. Röda Korsets sjukhus, högskola för sjuksköterskeutbildning och folkhögskolan kommer också finnas kvar.

Röda Korset kommer att satsa på arbetet med migranter, tortyröverlevande, papperslösa och människor i socioekonomiskt utsatta områden.

Röda Korset kommer även att etablera en ny förenings- och informationsservice som skall ge service till allmänheten och rödakorskretsarna.