Röda Korset åtar sig flyktingvård


Läkare utan gränser lämnar över arbetet med att förmedla sjukvård åt gömda flyktingar. Vården kan inte jämföras med landstingets men den är nödvändig menar man på Röda Korset, som tar över hjälpinsatsen.

Projektet att ge gömda flyktingar i Stockholmsområdet möjlighet till sjukvård startades för två år sedan av Läkare utan gränser. Avsikten var att ge alla, oavsett legal status rätt till samma sjukvård. Nu tar Röda Korset över arbetet och tänker driva sjukvårdsförmedlingen minst ett år framåt. Båda organisationerna ser det som en tillfällig lösning.

Med utestängningen  av gömda flyktingar från vård gör sig Sverige skyldigt till brott mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, som Sverige har skrivit under. Svenska regeringen fick hård kritik för sitt agerande av FN:s särskilda rapportör för rätt till hälsa, Paul Hunt.

Regeringen har till följd av kritiken nyligen beslutat att ett lagförslag som rör hälso- och sjukvård för asylsökande med flera ska omarbetas innan det läggs fram till riksdagen. Röda Korset kommer att arbeta för att regeringen tar fram ett regelverk som ger alla människor, oavsett legal status, tillgång till vård utifrån medicinska behov.