Robin Hood-skatt införs i delar av EU


En skatt på ekonomiska transaktioner kommer att införas i tio europeiska länder efter Europakommissionens beslut i tisdags om att tillåta den så kallade Robin Hood-skatten.

Kommissionens ordförande stödjer skatten och uppmuntrar samtliga medlemsländerna att följa efter och menar att det skulle vara till stor hjälp i skuldkrisen. Storbritannien är det land som starkast motsätter sig skatten.

– Den här skatten kan dra in miljarder välbehövda euros till medlemsländerna i dessa svåra tider. Det här handlar om rättvisa. Vi behöver försäkra oss om att kostnaderna i krisen delas med den finansiella sektorn istället för att bäras av vanliga medborgare, sade ordföranden José Manuel Barroso i ett skrivet uttalande i tisdags.

De tio länderna som kommer att införa skatten är Tyskland, Frankrike, Österrike, Belgien, Grekland, Italien, Portugal, Slovakien, Slovenien och Spanien. Kommissionen beräknar att omkring 57 miljarder euro skulle dras in varje år om den infördes i hela EU.

Storbritannien säger att den skulle drabba London orättvist och tvinga finansiella institutioner bort från staden, enligt en brittisk parlamentsrapport från mars. Rapporten anser att eftersom London är ett av världens största ekonomiska center, skulle transaktionsskatten kunna äventyra Storbritannien och Europa som helhet.

Skatten innebär att institutioner får betala en liten avgift på transaktioner för valuta, obligationer, optionskontrakt och aktiehandel.

Förbundet för finansiella marknader (The Association for Financial Markets) i Europa, en organisation kopplad till Europas största finansiella institutioner, säger att idén är problematisk.

I ett uttalande från förra månaden sade gruppens ledare Simon Lewis, ”Den kommer sannolikt att tjäna som ytterligare en broms på den ekonomiska tillväxten, den är ett mycket ineffektivt sätt att höja skatter på, och givet den negativa påverkan på tillväxten kan den till och med innebära en minskning av den totala skatteintäkten.”

Översatt från engelska