Riskabelt att pussa hunden
Hundar kan bära på dvärgbandmaskens ägg. Bilden har inget direkt samband med artikeln. (Foto: Paul J. Richards/AFP Photo)Hundar kan bära på dvärgbandmaskens ägg. Bilden har inget direkt samband med artikeln. (Foto: Paul J. Richards/AFP Photo)

Hundar kan bära på dvärgbandmaskens ägg. Bilden har inget direkt samband med artikeln. (Foto: Paul J. Richards/AFP Photo)

”Tänk på god handhygien och pussa inte på hunden!” varnar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Den fruktade dvärgbandmasken har för första gången upptäckts i Sverige. Det var hos en räv i Uddevallatrakten som SVA gjorde fyndet.

SVA har under 2010 obducerat cirka 300 rävar och endast en räv, som blev skjuten i december förra året, har visat sig bära på parasiten dvärgbandmask.

Parasiten ger inga sjukdomssymtom på hundar, men eftersom de ändå kan vara smittbärare och smitta en människa, är det viktigt för hundägare att vara försiktiga.

– För hundar är det inte farligt att äta bär eller svamp, och hundar smittar inte varandra. Hundar smittas av att äta gnagare, och hunden kan i sin tur smitta människa, säger Bodil Ström Holst, veterinär på SVA.

Drygt 50 av de undersökta rävarna kom från Västra Götaland.

Nästa vecka kommer man att analysera ytterligare nio rävar som är skjutna i samma område som den drabbade räven kom ifrån.

Rävar är det naturliga värddjuret och de får smittan genom att äta sorkar som bär på parasiten. Hundar kan drabbas om de äter smittade sorkar eller andra smågnagare. Varken räv, gnagare eller hund får sjukdomssymtom av dvärgbandmasken.

Dvärgbandmasken kan överföras till människor genom att de sväljer maskens ägg. Äggen är osynliga för ögat och fastnar i pälsen på hundar och kan smitta när människan klappar djuret. De finns även i djurens avföring.

För människan kan masken ge en svårbehandlad sjukdom, då masken bildar vätskefyllda blåsor i olika organ, så kallad alveolär ekinokockos.


SVA fann parasiten då de obducerade en räv från västkusten. Bilden har inget direkt samband med artikeln. (Foto: Nicke L, upplagt på Wikipedia)

SVA fann parasiten då de obducerade en räv från västkusten. Bilden har inget direkt samband med artikeln. (Foto: Nicke L, upplagt på Wikipedia)

Parasiten kan också överföras till människan via skogsbär eller svampar som inte sköljts ordentligt eller kokats.

Sverige har hittills varit förskonad från parasiten men i områden i Mellaneuropa är dvärgbandmasken vanlig hos räv. Där avråds människor från att plocka och äta bär och svamp i naturen.

SVA ska nu ta fram en handlingsplan för att klarlägga utbredningen av rävens dvärgbandmask i Sverige.