Risk för värre översvämningar i Brasilien
Räddningsmanskapet söker efter offer efter de skador som orsakats av att floden Mandau svämmat över i Branquinha i delstaten Alagoas, Brasilien, den 25 juni. Mer regn under helgen hotar ge fler översvämningar i det svårt drabbade Brasilien. (Foto: Evaristo Sa / Getty Images)


Regnet återvände till delstaterna Pernambuco och Alagoas i Brasilien i helgen och hotar medföra ytterligare översvämningar i en region som redan drabbats hårt och där liv skördades i översvämningarna i förra veckan.

I de värst drabbade städerna hotar floderna svämma över sina bräddar igen. Det brasilianska civilförsvaret har evakuerat områden som ligger i farozonen, men många människor har fortfarande inte lämnat sina hem. I São José da Laje är 1 500 människor strandsatta i isolerade områden på landsbygden som nu endast kan nås från luften.

I Santana do Mundaú reparerar beredskapsteam fortfarande raserade broar från förra veckan.

På måndagen öste regnet ner över Pernambuco och Alagoas och enligt meteorologerna förväntas starka vindar utanför kusten föra med sig kraftigt regn under resten av veckan över nordöstra Brasilien.

Översvämningarna har redan gjort tusentals människor hemlösa och vållat förödelse i regionen. Enligt de senaste siffrorna från civilförsvaret har 95 städer drabbats av översvämningar och hårt väder. Sammanlagt i Pernambuco och Alagoas är 53 584 människor utan bostad, 103 540 är hemlösa, 53 dödsfall har bekräftats, medan 76 personer saknas i Alagoas. Antalet saknade i Pernambuco har inte rapporterats.

I de två delstaternas har 31 städer förklarat undantagstillstånd och 27 har utlyst allmänt katastrofläge.

Alagoas civilförsvar har uppmanat lokala företagare att skaffa fram lastbilar för att hjälpa till med att distribuera skänkta varor till drabbade städer.

I ett försök att samordna hjälpinsatserna har Alagoas brandkår och statens civilförsvar, tillsammans med frivilliga grupper, skapat en webbplats med en förteckning över behovet av gåvor och av frivilliga: www.sosalagoas.al.org.br.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38199/