Risk för terrorattack mot Sverige
Polisen söker igenom Riksdagshuset den 1 oktober. (Foto: Bertil Ericson/ AFP)


När Säkerhetspolisen, Säpo, fick underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, beslöt Säpochefen Anders Danielsson att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Det är inget omedelbart hot.

Nivån för hotbild har höjts från låg till förhöjd, vilket innebär risk för terrorattentat mot Sverige.  På en femgradig skala, går hotnivån från två till tre. Polisen skriver på sin sajt att bedömningar sker kontinuerligt och den kan komma att ändras tillbaka.

Bedömningen görs inte enbart av Säpo utan baseras på en samlad bedömning från flera källor, bland annat militära underrättelsetjänsten. Eftersom information om hotbilden är sekretessbelagd, lämnar polisen inte ut fler uppgifter.

Medborgarna får nu veta att hot finns vilket kan skapa oro och de som tänkt utföra dådet vet nu om att Säpo vet. Säger Säpo ingenting till allmänheten och en attack inträffar, och vi sedan får veta att Säpo visste om det, men inget sade, skulle det orsaka ilska, det skriver forskaren/analytikern Magnus Norell som riktar in sin forskning mot terrorism och Mellanöstern i SvD:

”Men det finns en möjlig anledning till att säkerhetstjänster på detta sätt går ut med information på det sätt som Säpo gjort nu. I ett läge där det finns indikationer och (får man förmoda) klar och tydlig information om ökad aktivitet om planerade terrordåd, kan det vara klokt att så att säga göra aktivisterna uppmärksamma på att de är under uppsikt, utan att för den skull använda klartext.”

Ett hot kan minska genom att man frihetsberövar dem som hotar. Om något gripande har skett vill Säpochefen inte säga.

Magnus Norell anser att situationen inte har något samband med påstådda islamisthot mot europeiska storstädet och att den diskussionen är överdriven.

Polisen betonar att de för närvarande inte bedömer att det handlar om ett omedelbart hot.

Jämfört med vissa länder i Europa är hotnivån låg i Sverige. Det här är första gången som hotbilden mot terrorism i Sverige höjs.

Fakta om hotbild

Det finns fem nivåer av hotbild. Den 1 oktobern höjdes nivån till förföjd hotbild.

* Mycket hög hotbild – uppenbar risk för angrepp
* Hög hotbild – betydande risk för angrepp
* Förhöjd hotbild – risk för angrepp                 
* Låg hotbild – viss risk för angrepp
* Ingen hotbild – ringa risk för angrepp