Risk för EU-krasch med Turkiet
BELGIEN, Bryssel: Kommissarie för utökning av EU, Olli Rehn ger en presskonferens på EU:s högkvarter i Bryssel den 29 november 2006. Den europeiska kommissionen gav Turkiet ett hårt slag om dess ambitioner för EU-medlemskap då man rekommenderade att frysa samtalen på åtta av 35 kapitlen som alla kandidatnationerna måste komplettera. (Foto: AFP/ Gerard Cerles)


EU bör delvis frysa Turkiets förhandlingar om medlemskap i unionen, föreslår EU-kommissionen. Men förhandlingarna är redan iskalla, de blockeras av Cypern, och en krasch mellan EU och Turkiet kan vara på väg.

– Kommissionen bromsar troligen för hårt, säger utrikesminister Carl Bildt (m) om kommissionens rekommendation.

– Bromsar man för hårt är det svårare att komma i gång igen. Den stora risken är om processen går i stå – det vore en stor strategisk olycka för EU.

Kris råder, bara drygt ett år efter det att EU beslutade att Turkiet kunde börja förhandla med EU om ett framtida medlemskap.

EU-kommissionen föreslår att åtta av de 35 kapitlen i förhandlingarna ska läggas på is tills vidare. De kan hanteras först när Turkiet har uppfyllt sina skyldigheter gentemot EU-medlemmen Cypern och öppnat för cypriotiska fartyg och flygplan i turkiska hamnar och flygplatser. Andra kapitel kan dras i gång men inte slutföras, förordar kommissionen i en rekommendation till EU:s 25 medlemsländer.

De 25 utrikesministrarna ska, är det meningen, fatta beslut om fortsättningen den 11 december. Men debatten kan spilla över till EU-toppmötet 14-15 december.

– Förhandlingarna kommer att fortsätta, men i en långsammare takt. Det är ingen tågkrasch, men farten bromsas på grund av arbeten längre ner på linjen, sade EU-kommissionären med ansvar för utvidgning Olli Rehn.

Turkiets omedelbara reaktion var kort.

– Oacceptabelt, sade den turkiske premiärministern Recep Tayyip Erdogan till journalister i samband med Natos pågående toppmöte i Riga i Lettland enligt den turkiska tv-kanalen NTV.

Rehn motiverar kommissionens beslut med att Turkiet inte hållit vad det lovat enligt det så kallade Ankara-protokollet, ett tull- och handelsavtal som ger alla EU-länder tillgång till turkiska hamnar och flygplatser. Turkiet blockerar fortfarande cypriotiska transporter och tänker så göra till dess att den ekonomiska blockaden av den turkcypriotiska delen av Cypern hävs.