Rio Tinto-fallet: "En vändning i relationer mellan Kina och Australien"
Wei Jingsheng i Melbourne. (Foto: Chen Ming / Epoch Times)


Australien och Kina undertecknade ett oväntat stort naturgaskontrakt den 18 augusti värt 41 miljarder dollar trots båda ländernas senaste bråk över Rio Tinto-fallet och den uiguriska ledaren Rebiya Kadeers besök i Australien. Kontraktet har orsakat kontroverser i regeringen och bland allmänheten.

Wei Jingsheng, en välkänd kinesisk aktivist som satt fängslad i fjorton och ett halvt år för att ha aktivt främjat demokrati i Kina, är nu på besök i Melbourne. Han delade sina insikter med Epoch Times om hur den australiska regeringen borde balansera mänskliga rättigheter och handel, hur Rio Tinto-ärendet kommer att avslutas samt de båda ländernas framtida relationer.

Wei skrattade när han tillfrågades om sin syn på Rio Tinto-fallet.

– Alla, inklusive regeringstjänstemän eller reportrarna, frågar om Rio Tinto-fallet. Detta är verkligen ett ämne australierna bryr sig om.

– Tidigare när förre premiärminister John Howard var ansvarig, gjorde han vad än Kinas kommunistregim bad honom att göra. Han godkände även att den kinesiska ambassaden fick olagligt göra reparationer på några barrikadledstänger för att hindra demonstranter. Det var faktiskt olagligt. Trottoarerna är statlig egendom. Vilken rätt har de att blockera en trottoar? Det är som att förnedra Australiens integritet.

– Och slutligen dök problemet upp med Rio Tinto-fallet. De kan gripa dig hur de än vill, och de behandlade Australien som luft. Efter att de arresterat dig, visar de inte ens upp några bevis. Det är så uppenbart att de helt enkelt ser ner på dig.

– Detta borde vara en väckarklocka för Australien, efter det som hände med Rio Tinto. De bör inte längre göra vad den kinesiska regimen säger åt dem att göra. Detta är faktiskt en viktig vändpunkt, inräknat beviljande av visum för uighurledaren Rebiya Kadeers besök. Jag tror att premiärminister Kevin Rudds administration tvekade om huruvida de skulle ge henne visum, och så småningom fattade de ett rätt beslut. Jag tror att det australiska samhället vaknar gradvis upp och återvinner landets värdighet. Därför har något viktigt hänt igen.

– När den kinesiska regimen såg att Australien har blivit tuffare placerade de snabbt en 41 miljarders order för att köpa ut Australien. Den här 41 miljarder dollars transaktion föll inte ner från himmeln för ingenting. Den har verkligen något att göra med det som nyligen har hänt, sade Wei.

Wei anser att även om ”köplistan” från kommunistpartiet skulle tvinga den australiska regeringen att välja mellan handel och mänskliga rättigheter borde den australiska regeringen inte kompromissa om mänskliga rättigheter.

-Det internationella samfundet har insett det här problemets allvar: man kan inte kränka mina rättigheter även om du köper varor för 41 miljarder dollar från mig. Några före detta statsministrar i Australien har gjort misstag, som ‘att så länge jag kan tjäna pengar är vad du än säger ok’ men nu verkar det inte längre att fungera. Om du som ett land på jorden inte har värdighet, och blir underlydande, är det inte acceptabelt för det australiska folket. Relationen mellan Kina och Australien har därför kommit till en vändpunkt.

– Efter Rio Tinto-fallet och Rebiya Kadeers besök tror jag förhållandet mellan Kina och Australien kommer att utvecklas: ömsesidig respekt kommer att upprätthållas, Kommunistkina skall inte ta Australien för givet. Kina och Australien bör behandla handel som handel och mänskliga rättigheter som mänskliga rättigheter. Australienare har betraktat mänskliga rättigheter som ett mycket viktigt ämne och man kan inte ge upp mänskliga rättigheter för handel. Tiden för handel i stället för mänskliga rättigheter har passerats, sade Wei.

När Wei svarade på frågan om hur den kinesiska kommunistregimen kommer att avsluta Rio Tinto-fallet, sade han med tillförsikt:

– Ni behöver inte oroa er för att detta. Denna regim kommer att finna en utväg för sig själv.

Wei berättar om utvecklingen av fallet med den anglo-australiska gruvjätten Rio Tinto, där fyra anställda greps i Kina i början av augusti anklagade för mutbrott och spioneri. Stern Hu, försäljningschef på Rio Tinto, var en av de gripna. 

– Stern Hus fall har tonats ned. Först var det ”spioneri”, sedan var det att ”stjäla konfidentiell information av statsmakten”, efter det var det att ”stjäla sekretessbelagda uppgifter i branschen” och för några dagar sedan tonades det ner till att ha ”otillbörligt erhållit sekretessbelagd företagsinformation”. Det betyder, att de (kommunistregimen) är ute efter en ursäkt för att ge med sig.

Enligt Wei har den australiska regeringens tidigare politik vilselett kommunistregimen (KKP). Det såg ut som om den australiska regeringen skulle byta mänskliga rättigheter för affärer, byta värdighet för affärer, men i själva verket kunde det australiska samhället inte acceptera det.

– Det är också ett dåligt drag av den kinesiska kommunistregimen, så nu måste den leta efter en väg ut, tillade Wei.

Som en framstående ledare bland de kinesiska dissidenterna, berättade Wei om sin egen roll:

– Allt jag har gjort under de senaste åren är att motivera det internationella samfundet att fokusera på Kina, ta reda på vilka intriger KKP håller på med, vad den kommer att göra. Vi avslöjar sedan deras planer. Det är vad den kommunistiska regimen fruktar mest.

Läs originalartikeln på kinesiska

Översatt från engelska