Ringholm kritiserade "extremt expansiv" finanspolitik
Socialdemokraternas finanspolitiske talesman Bo Ringholm drog paralleller till andra länders skattesänkningar, vilka ledde till ekonomisk kollaps, i en finanspolitisk riksdagsdebatt på måndagen. (Foto: GERARD CERLES/AFP)


Före detta finansminister Bosse Ringholm kritiserade regeringens finanspolitik med sänkta skatter utan motsvarande intäkter och besparingar i en riksdagsdebatt den 14 maj. Den slopade förmögenhetskatten finansieras med överskottet i statsfinanserna, sade han.

Ringholm erinrade om att länder som Frankrike och Italien sänkte skatter under högkonjunkturen 2000 till 2001, vilket senare ledde till ekonomisk kollaps.

– De här länderna gick sedan på knäna och fick stora ekonomiska problem. Det hade inga muskler kvar när lågkonjunkturen kom, sade Ringholm

Regeringens finanspolitik ifrågasattes som ”extremt expansiv” och riskerar att ”bidra till överhettning i ekonomin och inte minst snabba räntehöjningar”.

– När ekonomi går på högvarv ska man inte ränna iväg med skattesänkningar och vräka ut mer pengar, tillade Ringholm.

Finansministern Anders Borg tillbakavisade kritiken om att regeringen slösar pengar. Skattesänkningarna genomfördes för att det ekonomiska läget är bra och sparandet för 2007 till 2010 uppgår i genomsnitt till 2,5 procent av BNP. Regeringen vill att det ska löna sig att arbeta, så att fler aktivt söker arbete, företagen vill anställa personal och det är attraktivt att starta företag.

– Det grundläggande i en offentlig ekonomi är att vi upprätthåller våra sparmål och ser till att vi har ett överskott i våra offentliga finanser, sade Borg.

Ringholm sade att den borgerliga regeringen har tagit över en ekonomi med goda finanser och frågade Anders Borg vilken nationalekonomi regeringen bedriver med en så expansiv finanspolitik under den pågående högkonjunkturen.

Borg sade att Ringholm ska ha ett erkännande för att han överlämnade offentliga finanser i god ordning, men regeringen har förstärkt det finansiella sparandet för 2007 och 2008 och överskottet kommer att öka mycket kraftig.