Ringhals under fortsatt tillsyn
Ringhals återstartar två av reaktorerna under vecka 46. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)


Ringhals kommer att fortsätta stå under särskild tillsyn. Det fastslog Strålsäkerhetsmyndigheten efter den senaste granskningen av kärnkraftsanläggningens halvårsredovisning.

Ringhals har sedan juli 2009 drivits med särskilda villkor under strålsäkerhetsmyndighetens översyn. Sedan dess har det tagits fram ett åtgärdsprogram som följs upp halvårsvis.

Strålsäkerhetsmyndigheten granskade nyligen halvårsredovisningen, och kom fram till att det senaste halvårets arbete inom organisationen haft en positiv effekt. Det har dock inträffat en rad händelser som myndigheten tycker kunde skötas bättre. Till exempel branden som inträffade i reaktor 2 på grund av en bortglömd dammsugare.

– Branden var inte så
allvarlig ur risksynpunkt, det var mest olyckligt ekonomiskt för Ringhals. Vi tittar mer på hur beslutsgången ledde fram till att man ändå genomförde provtryckningar i det läget. Vi jobbar proaktivt, vi vill jobba med de här sakerna innan, så att det inte händer någonting, säger Leif Karlsson, enhetschef för avdelningen inom Strålsäkerhetsmyndigheten som har hand om drifttillsynen.

Leif Karlsson säger att deras granskning främst gäller hur man hanterar vardagsproblem på kärnkraftsanläggningen. Myndigheten har konstaterat att många av åtgärderna riktat sig mot medarbetare längre ned i organisationen. De anser att det däremot är oklart huruvida ledningen lever upp till Ringhals värdegrund.

Gösta Larsson, Ringhals kommunikationschef, ser förändringar i företagets arbetssätt sedan 2009.
– Det finns stora skillnader i hur vi arbetar och vi har infört mycket nytt. Men den här typen av beteenden som Strålskyddsmyndigheten pekar på tar lång tid att förändra. Det är något vi jobbar på med, säger Gösta Larsson.

Man har bland annat gått ut med instruktioner och vidareutbildat personalen. Säkerhetstänkandet står mycket högt i företaget, säger Larsson.
– Om man frågar någon av våra 1 500 anställda så skulle varenda en svara att säkerheten går först.

Ringhals AB ligger cirka sex mil söder om Göteborg i Varbergs kommun och är Nordens största elproducent. Enligt företaget producerar det ett normalt år en femtedel av Sveriges el. De senaste åren har det gjorts en rad stora ombyggnationer för ökad säkerhet, en investering på runt fem miljarder kronor per år.

Ingen av dess reaktorer är för närvarande igång, men på tisdag eftermiddag återstartas reaktor 4 och reaktor 1 startas på torsdag. Reaktor 3 startas i början av december. I reaktor 2 genomför man ett omfattande saneringsarbete efter branden, men den beräknas vara i drift i mitten av december.