Rimliga förutsättningar behövs inom hemtjänsten


Förhållandena inom hemtjänsten har förändrats. På 1950-talet då hemtjänsten startade var det en vit svensk medelålders heterosexuell kvinna med bakgrund i arbetarklassen som arbetade inom hemtjänsten. Nu är det annorlunda och förändringen har fått effekter för personalens arbetsvillkor och yrkesroll visar en avhandling som studerat två hemtjänstgrupper.

En grupp är relativt enhetlig och består av vita svenska kvinnor med arbetarklassbakgrund och de bor i typfallet i en liten bruksort i Dalarna.

– I den enhetliga kvinnogruppen i bruksorten skapas normer för hur en kvinna förväntas bete sig och uppträda. Det finns tydliga krav på ett gemensamt tyckande och tänkande. Detta är trivsamt för de flesta i gruppen, samtidigt kan det bli för snäva normer för den som inte passar in i gruppen, säger Renita Sörensdotter, avhandlingens författare i ett pressmeddelande från Stockholms universitet.

Den andra gruppen finns i Stockholms innerstad och består av en blandning av människor, där kön, etnicitet, klasstillhörighet och utbildningsnivå varierar.

– I den blandade gruppen i Stockholm är det högre i tak och mer utrymme för olikhet, samtidigt skiktas gruppen genom att vita svenska män får högre status än andra medan män med utomnordisk bakgrund och mörk hudfärg problematiseras, berättar Renita Sörensdotter.

I sitt arbete råkar personalen ut för rasism och sexism ifrån vissa pensionärer. De får sällan stöd från sina chefer men gruppen kan stödja varandra och utforma strategier för att hantera svåra situationer.

– Enhetschefer och andra inom hemtjänstorganisationen behöver mer kunskap om hur genus, etnicitet och klass påverkar arbetsvillkoren och ge personalen rimliga förutsättningar för att kunna hantera svåra situationer, säger Renita Sörensdotter och fortsätter:

– Samtidigt behöver ledningen bli medveten om att jämställdhet och mångfald inte skapas per automatik bara för att en hemtjänstgrupp blir blandad. Det krävs medvetenhet om genusfrågor, så att cheferna ser till att ifrågasätta att män per automatik tilldelas högre status än kvinnor.

Avhandlingens namn är: Omsorgsarbete i omvandling. Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten.