Rikt kulturliv en konkurrensfördel
Ett besök på Drottningholms slottsteater. (Foto:Sven Nackstrand / AFP)


Vilka vanor har svenskarna när det kommer till att gå på teater, bio och rockkonserter, eller  att läsa böcker? Det har Fastighetsägarna tagit reda på. Rapporten ger en överblick över de tio mest kulturella städerna i landet.

Fastighetsägarna är en branschorganisation och dess intresse av kulturen förklarar Rudolf Antoni, ansvarig utredare på Fastighetsägarna GFR så här i ett videoklipp på Yourtube:

– Det viktigast man har är sin fastighet, därefter är det allra viktigaste att man tar ansvar för staden, utvecklingen runt omkring fastigheten. Där är kulturen en oerhört viktig faktor.

Han menar att tillväxtfaktorer som hur snabbt befolkningstillväxten ökar och andelen högutbildade i staden har ett samband med folks kulturvanor, ”de växelverkar”.

Staden får nya invånare
för att den har ett rikt utbud, inte bara på handel, arbetstillfällen, socialservice utan att här finns möjlighet till många olika kulturaktiviteter. Finkultur eller populärkultur är lika viktiga för människorna i staden.

– Ett rikt och spännande kulturliv har på senare år lyfts fram som en av de viktigaste konkurrensfördelarna en stad kan tillskansa sig, säger Rudolf Antoni i ett pressmeddelande.

Den mest kulturella staden i Sverige är Lund, följt av Göteborg och först på tredje plats kommer huvudstaden Stockholm. De mindre städerna Växjö, Kalmar och Halmstad kommer på plats åtta till tio.

– Det vi kan konstatera är att antalet människor som faktiskt bor i stadskärnan påverkar vanorna. Om man har gångavstånd till biografer och teatrar så nyttjar man staden mer som sitt vardagsrum, säger Rudolf Antoni.

14 000 personer har deltagit i undersökningen från landets 34 största städer. Mer om människors vanor och attityder kommer senare i höst att publiceras i en rapport.