Riksdagsledamöter jobbar för att stoppa olaglig organhandel
Anna Steele, riksdagsledamot för folkpartiet. (Foto: Riksdagens bild)


Den olagliga organhandeln har blivit mer och mer uppmärksammad den senaste tiden. I dagsläget skördas en omfattande mängd organ från samvetsfångar och då främst Falun Gong-utövare i Kina, men även från tibetaner, uigurer och kristna.

Enligt Doctors against forced organ harvesting (DAFOH) samarbetar arbetsläger och militärsjukhus runt om i Kina.

I november togs frågan om olaglig organhandel upp i riksdagen på ett seminarium, vilket skapade starka reaktioner bland dem som deltog.

– Det är naturligtvis oacceptabelt och ett brott mot mänskliga rättigheter. Att de är organiserade gör det bara ännu värre. Att medvetet kränka och skada andra människor är ett omänskligt beteende, sade Torbjörn Björlund, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

I riksdagen fortsätter man arbeta med den här frågan, bland annat genom att lämna in motioner, ordna fler seminarier på temat för att skapa debatt och informera. Man använder också andra sätt för att på olika sätt uppmärksamma saken. Initiativ till debatter tas också.

– Vi kan påverka makthavarna att reagera mer och uppmärksamma det som pågår. Själv försöker jag följa frågan och vara med i debatter i den mån jag hinner, säger Torbjörn Björlund, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Anna Steele, riksdagsledamot för Folkpartiet deltog också på seminariet i höstas.

– Jag tycker detta är vedervärdigt och arbetar nu med att försöka se hur vi i Sverige agerar i förhållande till detta och sedan vill jag försöka medverka till att det upphör, säger Steele.

Annelie Enochson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, har tagit upp frågan om organstölder i sin blogg.

– Det David Kilgour skriver i sin bok Bloody Harvest stämmer. Jag hoppas att de inom vårt parti blir medvetna om detta som sker genom seminariet och motioner, säger Enochson.

Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagsledamot för Moderaterna, anser att organstöld är en brottslig gärning som inte hör hemma i en demokratisk värld.

– Som riksdagsledamot har jag lyft frågan för att försöka förändra och ställa krav på Kina att upphöra med sina brott mot mänskliga rättigheter. Jag kommer att fortsätta driva frågan genom att skapa debatt, diskutera med fler människor som tillsammans kan påverka. Jag vill försöka driva fram en förändring, säger Björndotter Rahm.

Nyligen togs frågan upp i EU-parlamentet, som nu offentligt kräver att Kina omedelbart upphör med organstölderna.