Riksdagsbeslut i korthet


Privata företag får driva sjukhus

Landstingen får överlämna driften av sjukhus till privata företag med vinstintresse, enligt en lagändring som börjar gäller den 1 juli. I och med detta behöver inte vården finansieras med enbart offentliga medel och vårdavgifter.

Tullen skärper kontroll av kontanter som förs in och ut ur EU

Den som reser till och från EU via Sverige och har med sig mer än 10 000 euro ska anmäla detta till Tullverket. Den skärpta kontrollen av in- och utförsel av kontanter ur EU börjar gälla den 15 juli i år. Tullen har rätt att söka genom igenom bilar och bagage och även göra kroppsvisitation. Brott mot regeln bötfälls.

Den nya regeln är ett komplement till ett tidigare EU-direktiv om kontroll av penningtransaktioner genom banker och finansbolag. Direktivet syftar till att förebygga penningtvätt, men befaras kunna öka transport av kontanter för olagliga ändamål.

Tydligare regler om offer för människohandel

Riksdagen antog ett förslag om ändringar i utlänningslagen för att uppfylla vissa EU-krav. Den som är offer för människohandel ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader om personen samarbetar i brottsutredningen och ställer upp som vittne i rättegången. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Besluten fattades den 9 maj.